Infozorg

Diensten

Nadruk op functionaliteit

Infozorg is gespecialiseerd in de toepassing van ICT in de informatiehuishouding van zorgaanbieders. Om de klant daarin optimaal en objectief te kunnen bedienen, beperkt Infozorg zich bewust tot de functionaliteit van ICT. Infozorg maakt en levert zelf geen applicaties, maar helpt zorgaanbieders om applicaties / functionaliteit te selecteren, te testen, te implementeren (hierbij ondersteunt Infozorg ook bij het converteren van gegevens), te gebruiken en te beheren (denk hierbij ook aan informatiebeveiliging). Ook biedt Infozorg desgewenst hulp bij het sluiten van goede contracten met leveranciers.

Hulp bij informatieontsluiting

Infozorg werkt ook met de gegevens die in applicaties worden opgeslagen. Zo zorgt Infozorg desgewenst (indien niet ergens al beschikbaar) voor bepaalde exportbestanden, helpt Infozorg bij het definiëren van koppelingen tussen applicaties en verzorgt Infozorg allerlei rapportages om gegevens die in een applicatie zijn ingevoerd, op een door de zorgaanbieder gewenste manier te rapporteren (informatieontsluiting). Hierbij maakt Infozorg zoveel mogelijk gebruik van rapportagefunctionaliteit (BI- tools e.d.) die de zorgaanbieder zelf al in huis heeft. Zo werkt Infozorg onder andere met Cognos en Business Objects, waarbij Infozorg voor de laatstgenoemde applicatie (BO) ook universes maakt.

Projectmatig maar ook detachering

Zorgaanbieders kunnen bij Infozorg terecht voor projectmatige hulp, maar ook bijvoorbeeld voor tijdelijke invulling van bepaalde functies (detachering). Zo kan Infozorg (interim) informatiemanagers leveren, maar bijvoorbeeld ook functioneel (applicatie)beheerders en specialisten informatieontsluiting.

Slimme oplossingen

Naast dit alles besteedt Infozorg aandacht aan het zoeken en bedenken van slimme toepassingen van informatietechnologie (waaronder domotica) die de druk op de zorg (kunnen) helpen verminderen.