header_2

Begrippenlijst

Zoekopdracht
Aangepaste zorgtoewijzing

Aanpassing op een eerder verzonden/ontvangen zorgtoewijzing.

Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

Verzoek aan het zorgkantoor voor een aangepaste zorgtoewijzing.

Actief wachtend

Cliënt wil geïndiceerde zorg ontvangen, maar krijgt dit niet (wachtend buiten zijn wil).

Activiteit (AZR)

Een concreet uit te voeren handeling of set van handelingen die (samen met andere activiteiten) een functie vorm en inhoud geeft.

Additionele zorg

Extra hoeveelheid zorg die het  CIZ indiceert bovenop de hoogste klasse die voor een functie geldt.