Schadelastmonitor


Visueel inzicht

De schadelastmonitor geeft op een visuele manier snel inzicht in de uitputting van de afgesproken budgetten en plafond met verzekeraars, gemeenten of zorgkantoren.

In het rapport kan onderscheid gemaakt worden per debiteur en financieringsstroom. Vervolgens kan het plafond vergeleken worden met de gefactureerde productie.