Top 5


Onze meest bekeken bibliotheekrapportages, ken jij ze al?

Ons registratie controle fiattering

Dit rapport laat een overzicht zien van de gefiatteerde en nog niet gefiatteerde regels.

Ons facturatie gefactureerde uren per financiering

Totaal overzicht van hetgeen gefactureerd is per financiële stroom. Aan het eind van een maand wil je inzicht in hetgeen gefactureerd is.

Ons client overzicht legitimaties en declaraties

Een overzicht per cliënt van de geldige legitimaties en vastgelegde declaraties. Hiermee kun je bijvoorbeeld controleren een declaratieregel ontbreekt bij een cliënt.

Ons inrichting financieringen, producten en uursoorten

Geeft een overzicht van de ingerichte financieringsstromen, producten (inclusief tarieven) en uursoorten.

Ons inrichting locaties en teams

Geeft een overzicht van de ingerichte locaties in het locatiegram en de teams in het organigram.