Twee Infogrip rapporten


Rapporten die het facturatieproces ondersteunen

Rondom het facturatieproces worden binnenkort twee rapporten opgeleverd. Deze rapporten geven meer inzicht in het proces van registratie tot facturatie.

Eén van deze rapporten is een rondrekening. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe een zorgmoment het hele proces doorloopt van registratie tot aan facturatie. In het rapport wordt in een overzicht getoond hoe een geregistreerd zorgmoment terecht komt in de facturatie.

Het andere rapport is een vergelijking van registratie, financiële boekingen en gefactureerde uren. Hiermee kan het totaal aan registratie/productie vergeleken worden met het totaal aan facturatie. Beide rapporten worden ontwikkeld ten behoeve van het controleproces.

Zoals gezegd wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan deze rapporten, maar neem bij interesse hierin gerust alvast contact op.