header_emile
  • Home
  • Werksessie kwaliteit- en toetsingskader

Werksessie kwaliteit- en toetsingskader

In januari dit jaar heeft Zorginstituut Nederland het 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg' uitgebracht. 

Wij organiseren een aantal werksessies om inzichtelijk te maken hoe u de inrichting en het gebruik van Ons kunt laten aansluiten bij dit kader. Hierbij staan we stil bij de goede praktijkvoorbeelden en gaan we direct samen met u aan de slag.  En de benodigde aanpassingen mogen zeker niet leiden tot minder tijd voor ‘handen aan het bed’!

Bepaalde onderdelen van dit kwaliteitskader en het daaruit volgende toetsingskader van de IGZ hebben een directe relatie met de inrichting en het gebruik van het elektronisch cliënten dossier. Denk bijvoorbeeld aan de manier van vastleggen en evalueren van vrijheidsbeperkende maatregelen of hoe de betrokkenheid van de cliënt en mantelzorgers terug te zien is in het ECD.

Doel van de sessies

Het doel van de sessie is het opdoen van kennis over het kwaliteits- en toetsingskader en hoe u deze vorm geeft binnen het ECD Ons. We werken in groepen van maximaal zes personen zodat er voldoende ruimte is om in te gaan op de specifieke voorbeelden van uw organisatie.

Aan het einde van de sessie:

  • bent u op de hoogte welke onderdelen binnen het kwaliteits- en toetsingskader van invloed zijn op de inrichting van Ons
  • heeft u een begin gemaakt met het in kaart brengen van de acties die nodig zijn om het huidig gebruik van Ons in uw organisatie beter aan te laten sluiten bij de inhoud van de kaders
  • ontvangt u een overzicht waarin wij alle relevante informatie voor u hebben samengevat

Voor wie?

De sessie is interessant voor onder meer (zorginhoudelijk) functioneel (applicatie) beheerders, kwaliteitsmedewerkers en zorg- of teammanagers. Het is wel belangrijk dat u kennis heeft van het gebruik van Ons binnen uw zorgproces.

Wanneer?

Er staan twee data gepland voor deze sessie:

  • vrijdag 9 juni 2017 van 09:00 tot 13:00
  • dinsdag 13 juni 2017 van 09:00 tot 13:00
  • maandag 10 juli 2017 van 9:30 tot 13:30

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen plannen we extra data in.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via uw contactpersoon van Infozorg, of bel of mail ons.

Toelichting

Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun omgeving mogen verwachten van verpleeghuiszorg en geeft een kader voor externe toetsing en kwaliteitsverbetering. Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een Toetsingskader opgesteld dat aansluit bij de belangrijke thema’s uit het Kwaliteitskader zoals persoonsgerichte zorg.