Marije Overbeek


Het is veel belangrijker om geïnteresseerd dan interessant te zijn

Alleen als je echt geïnteresseerd bent in andermans situatie kun je iemand helpen. En dat zijn we hier bij Infozorg zeker! We willen onze klanten helpen en dat kunnen we het beste doen door ons in te leven in de situatie van de klant en in het probleem dat er speelt. En natuurlijk dat probleem vervolgens samen met de klant oplossen. Geen standaardoplossingen, maar oplossingen die we samen met de zorginstelling bedenken en die aansluiten op de behoefte van de klant. Dit maakt het werken bij Infozorg voor mij ook zo leuk; we geven geen standaardantwoorden op vragen, maar gaan ons eerst helemaal verdiepen in de zorginstelling en het probleem dat er speelt en kijken dan pas verder. Daarnaast kunnen we hierdoor ook een concrete oplossing geven en blijven we niet hangen in abstracte memo's. 
Het werken met steeds andere mensen en het zoeken naar andere oplossingen voor verschillende problemen zorgt ervoor dat ik het werken bij Infozorg afwisselend en inspirerend vind.

Bij het inspelen op de wensen van de zorginstelling houd ik overigens het volgende in mijn achterhoofd: Zorginstellingen willen zo min mogelijk tijd besteden aan de administratie, ze willen zoveel mogelijk tijd voor de zorg; de welbekende 'handjes aan het bed'. Daarnaast willen ze wel kwalitatief goede zorg kunnen leveren; unieke zorg voor elke unieke cliënt. Hiermee kunnen wij (Infozorg) zorginstellingen dan ook goed helpen. Door ervoor te zorgen dat administratieve werkzaamheden zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk uitgevoerd kunnen worden (met behulp van ICT) hebben zorginstellingen meer tijd voor hun echte werk: het zorgen voor de cliënten.

ICT wordt overigens nog vaak als een extra last ervaren door zorginstellingen. Dit is echter een gedachte die ik graag wil veranderen bij zorginstellingen; m.b.v. ICT kunnen bepaalde processen juist gemakkelijker verlopen voor de medewerker, waardoor er weer meer tijd is voor het zorgen voor de cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Door het werken met een ECD kunnen medewerkers van een zorginstelling altijd en eenvoudig over de juiste gegevens beschikken (zonder te moeten zoeken in allemaal schriftjes en mappen) en weten ze welke zorg ze aan welke cliënten kunnen geven. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg beter. En dit komt dus weer ten goede aan de cliënt.

Naast het werk bij Infozorg besteed ik veel tijd aan mijn gezin. Twee kleine kinderen in huis is erg druk, maar ook heel gezellig! Ik geniet daar enorm van. Daarnaast spreek ik graag af met vrienden en ben ik vrijwilliger bij het Rode Kruis.