AVG, wat bieden wij u?


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ..... help?! Of bent u er klaar voor?

Een belangrijk onderdeel van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u straks in mei 2018 meer verplichtingen waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie. Het vraagt zeker aandacht, maar is ook niet te ingewikkeld, als je weet wat je moet doen. En daar helpen wij u graag bij.

U moet de basis van uw (persoons)gegevensverwerking op orde hebben. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat u een register bijhoudt waaruit opgemaakt kan worden:

In welke applicaties worden met welk doel welke (persoons)gegevens vastgelegd en bijgehouden?

Het in kaart brengen van de risico's die u loopt, is hierbij eveneens van essentieel belang. Elke verandering moet beheerd verwerkt worden: wat is die verandering, welke risico's loopt u hierbij en hoe neemt u hierop goede maatregelen?

Wie gaat dit regelen en daarna blijvend organiseren?

De regie op het klaarstomen voor de AVG kunt u goed beleggen bij uw functionaris gegevensbescherming. Deze kan het echter niet alleen. Het ligt voor de hand om de organisatie en het beheer van alles wat met de AVG te maken heeft, breder binnen uw informatiehuishouding te beleggen en borgen. Zodat het een samenspel wordt van de functionaris gegevensbescherming met onder andere de (operationeel) informatiemanager, proceseigenaren, functioneel (applicatie) beheerders en kerngebruikers.

Samen met Saar kunnen wij helpen

Saar helpt ons met de informatiehuishouding. En Saar kan ook helpen als register voor de AVG. Saar geeft visuele overzichten en inzichten van initiële gegevensvastlegging tot gegevensstromen door een applicatielandschap. Wij gebruiken Saar voor onszelf, maar zetten Saar ook in bij, voor en samen met al onze klanten.

Bent u al klant van ons? Laten we dan vooral samen gaan zitten om de gegevens die wij voor u al in Saar hebben vastgelegd nog beter te benutten in het kader van de AVG.

Bent u (nog) geen klant van ons en wilt u toch graag weten hoe Saar ook u kan helpen? Mail ons dan, we bespreken graag hoe makkelijk Saar u, samen met onze ervaring en kennis direct, praktisch en eenvoudig kan helpen.