Blog | Mathijs werkt vanuit huis op Curaçao


Als Infozorger implementeert Mathijs vanuit huis onder andere Medimo, een applicatie die alle aspecten van het medicatieproces kan faciliteren. Iets wat voor Infozorg niet nieuw is want de teller staat inmiddels al op 259 klanten. Het project waar Mathijs over vertelt is net even anders, het is namelijk niet in Nederland, maar op Curaçao!

Curaçao kent dezelfde wetgeving en structuur rondom medicatie als Nederland, een mooie kans dus. De organisatie, Capriles Kliniek, heeft gekozen om hun huidige pakket te vervangen door zowel Medimo als een nieuw EPD Asterisque. In deze blog nemen we je mee in hoe wij dat aanpakken, echt op afstand, met een tijdsverschil van zes uur.

25 maart 20:00: eerste afspraak

“Onwennig is de eerste afstemming met de projectleider begonnen om kennis te maken. Door zomertijd is er een uur tijdsverschil extra, wat enige verwarring veroorzaakt in de afstemming. Het is fijn om elkaars gezicht te “zien”, al laat de verbinding tussen Nederland en Curaçao dat zowel via Whatsapp als via Teams niet toe. Na een kwartier op verschillende manieren contact te hebben lukt het, we hebben contact met beeld! In een uur tijd maken we kennis, vertel ik hoe wij altijd een traject als deze aanpakken en stemmen wij samen een globale tijdslijn af. Ook wordt een eerste inhoudelijke sessie ingepland.”

In een Medimo traject plannen we altijd zo vroeg mogelijk een inhoudelijke sessie, waarbij we met voorschrijvers, met zorgmedewerkers, apotheker en de projectgroepleden niet alleen kennis maken, maar ook echt de diepte in gaan. Aan de hand van een aantal onderdelen loop ik digitaal met ze alle werkprocessen door, zodat verschillen naar boven komen ten opzichte van het huidige proces, maar ook juist bevestiging van de processen die belangrijk zijn voor een goed en veilig medicatieproces. Wel was er hier en daar sprake van een kleine spraakverwarring, het woord “medicatieslootje” (= een weekdoos) was niet iets wat ik direct kon plaatsen.

Tegelijkertijd vinden de eerste trainingen ook plaats: applicatiebeheerders van Capriles worden al geschoold, om zo de gemaakte keuzes ook in te kunnen richten. Natuurlijk kijk ik mee, maar blijft mijn rol meer sturend dan uitvoerend. Het is belangrijk dat zij straks aan het einde van het project Medimo zelf kunnen beheren. Daarnaast wordt de medicatieconversie ingepland en worden de eerste koppelingen tussen het nieuwe EPD Asterisque en Medimo gelegd in een testomgeving. Leuk om te doen, deze koppeling - waarbij er zowel een Single Sign On (medewerker inlog) koppeling als een NAW koppeling (cliëntgegevens) wordt gemaakt - is speciaal voor dit project ontwikkeld. Het in gebruik nemen ervan vergt dus wel aandacht. Immers, wat technisch allemaal mogelijk moet zijn, kan functioneel anders uitpakken.

Online besprekingen met zowel de apotheek, verschillende werkgroepen en de applicatie beheerders vinden vaak 's avonds plaats in verband met het tijdsverschil. Fijn, want dan kan ik bijvoorbeeld ’s middags met de kinderen even naar de speeltuin op een rustig moment. Inmiddels zijn we zover dat ik het project over kan dragen aan Medimo. Hiermee eindigt mijn betrokkenheid en neemt Medimo de ondersteuning, die nu niet meer projectmatig is, over.

Ten tijde van de eerste afspraak, 25 maart, waren we in Nederland net iets meer dan twee weken in een targeted lockdown. Alle Infozorgers moesten thuiswerken, niet alleen vanwege de eigen veiligheid, maar vooral die van de zorgcollega’s waar wij normaal gesproken zoveel mee in aanraking komen. Door Corona zijn er heel veel projecten als het ware omgezet van op locatie naar op afstand. Hierdoor was er, behalve het tijdsverschil, nauwelijks verschil tussen het project in Curaçao en de andere projecten die ik had bij Nederlandse klanten.

Het positieve aan Corona is dat we allemaal nu online kunnen werken. Ook onze klanten kennen nu de applicaties waarmee op afstand goed gecommuniceerd kan worden. Iets wat na ‘Corona tijd’ hopelijk gemeengoed blijft. Een afspraak op afstand kan altijd sneller gepland worden dan een afspraak op locatie, zo kunnen we klanten sneller helpen.


“Mijn oudste (4) omschrijft mijn werk als “mensen bellen”

Dit neemt niet weg dat ik onwijs veel zin heb om weer bij klanten over de vloer te komen. Elkaar fysiek spreken en zien is wel prettig, waardoor er ook weer meer ruimte ontstaat voor dingen die niet over werk gaan. Een gesprekje bij het koffiezetapparaat, of iemand op de gang tegenkomen en kort spreken, dat gaat nu wat minder spontaan. Toch is het in deze tijd een mooi iets dat wij ondanks Corona en allerlei maatregelen nog steeds kunnen doen wat wij leuk vinden: aan de slag met de klant!

31  juli 2020