Ons boodschappenlijstje


De GGZ in Nederland kent zowel in omvang als in specialisatie vele soorten en maten. Tel daar de complexiteit van financiering en een veelvoud aan applicaties bij op, en een uitdaging is geboren. We zoeken hierin altijd naar verbetering, de ‘goede praktijk’ en blijven ook in de GGZ bij onze basis: ons boodschappenlijstje.

De ‘goede praktijk’ is natuurlijk een discutabel begrip, maar laten we in ieder geval proberen toe te lichten hoe wij daar tegenaan kijken. De GGZ kent veel verschillende soorten zorgverlening, die door de grotere organisaties allemaal worden aangeboden. Tegelijkertijd is de softwaremarkt voor de GGZ sterk in beweging. Naast bredere basisapplicaties ontstaan vele specialistische systemen, die meer of minder specifiek zijn. Deze applicaties nemen snel in aantal toe en het koppelen hiervan is zeker wenselijk, maar ook een uitdaging. Als daarnaast een GGZ-organisatie wil overstappen naar een andere basisapplicatie ontstaat weer een nieuwe uitdaging. Probeer dan door de bomen het bos nog maar te zien. Vandaar: ons boodschappenlijstje.

Zorg en informatisering

Het is geweldig dat de GGZ zowel wat betreft informatisering als automatisering niet stil heeft gezeten. Zo is eHealth in de GGZ al breed ingevoerd. Daarnaast vinden wij dat informatisering en de zorg over het algemeen nog dichter naar elkaar toe kunnen groeien. Wij zetten ons in onze GGZ-projecten hiervoor in: zorg en informatisering bij elkaar brengen. Door informatisering de zorg echt verbeteren. Het is onze uitdaging om de informatiebehoefte van (groepen) medewerkers goed en eenduidig duidelijk te maken. Wat heeft u nodig om uw werk goed te kunnen doen? Dat is een uitdaging, want wie kan die vraag nu makkelijk en snel beantwoorden?

Alweer een uitdaging

De vertaling van die behoeftes naar ideale en flexibele software is een proces op zich. En bij dit alles zijn zoveel partijen betrokken. Zoveel zielen, zoveel meningen. Wij hebben geleerd goed te luisteren, dóór te vragen, op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. De resultaten verwerken wij in onze legobokken. En die staan op ons boodschappenlijstje. Dat lijstje met al onze legoblokken staat voor u klaar. Zo komen wij tot onze goede praktijken, die wij altijd met u delen.

26 november 2018