Cordaan: nog beter samenwerken


Nadat eerder dit jaar ‘de zorg in de wijk’ van Cordaan met de applicatie Ons is gaan werken, is het nu de beurt aan alle andere zorgdomeinen: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geriatrische revalidatiezorg, eerste lijnszorg en werk en dagbesteding.

Multidisciplinair ECD

De zorgaanbieder uit Amsterdam vroeg ons eerder al te helpen bij de eerste implementatie van Ons. En ook nu, bij de huidige stap: de andere zorgdomeinen over laten gaan naar één multidisciplinair Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), helpen en begeleiden wij Cordaan.

Oude situatie

In de oude situatie maakte Cordaan voor haar verschillende zorgdomeinen nog gebruik van 5 verschillende ECD’s. Met deze stap naar één integraal dossier wil Cordaan realiseren dat er zowel binnen, als zorgdomein overstijgend beter met elkaar wordt samengewerkt.

Complexiteit in eenvoudige aanpak

Wij hebben dit complexe vraagstuk aangepakt door eerst met aparte werkgroepen per domein de gewenste werkwijze in Ons te ontwerpen. Op basis van onze goede praktijken en de specifieke eigen aspecten van de werkwijze van Cordaan, is het ECD per domein vormgegeven.

Gewoonboot

Eind augustus hebben we vervolgens in één gezamenlijke sessie alles nader bij elkaar gebracht. Deze sessie hebben we georganiseerd op een zeer inspirerende locatie: de gewoonboot op de NDSM werf. Op deze mooie locatie aan het IJ hebben de medewerkers van Cordaan zelf de resultaten van de verschillende werkgroepen aan elkaar gepresenteerd.

IMG_3372

Samenhang

In de middag hebben we ingezoomd op de samenhang tussen de verschillende werkwijzen en de overlappende onderdelen van de inrichting van de ECD-varianten. Dit om de verschillende onderdelen nog beter op elkaar af te stemmen en het samenwerken over zorgdomeinen heen, maximaal te ondersteunen.

Cliëntreis

Hierbij hebben wij ook gebruik gemaakt van de zogenaamde cliëntreis, die meerdere zorgdomeinen aandoet. Vraagstukken die hierbij aan bod kwamen zijn: wie heeft de regie als we vanuit verschillende zorgdomeinen samen de zorg aan de cliënt verlenen? Op welke wijze kunnen we een warme overdracht realiseren als de cliënt van het ene domein over gaat naar een ander zorgdomein binnen Cordaan?

Stevige impuls

Deelnemers aan de sessie hebben deze als een zeer nuttige dag ervaren en gaven tevens aan dat dit een stevige impuls geeft voor de kwaliteit en het bewust zijn van methodisch werken binnen Cordaan.

Daarna was er natuurlijk ook tijd voor een gezellige afsluitende borrel.

19 september 2018