ECD in de Geriatrische RevalidatieZorg


Een thuiswonende oudere valt, breekt een heup en komt in het ziekenhuis terecht. Na de operatie zo snel mogelijk het ziekenhuis uit, maar ja, wat dan? Direct terug naar huis kan niet, je moet eerst opnieuw leren opstaan en lopen, revalideren dus. De gespecialiseerde geriatrische revalidatiezorg (GRZ) afdelingen van veelal verpleeghuizen staan dan voor deze ouderen klaar. Deze afdelingen zijn erop gericht om te zorgen dat de cliënt na een paar weken weer goed lopend en verantwoord naar huis kan.

Het uitgangspunt voor de GRZ is hiermee zo anders dan dat van de verpleeghuiszorg: de cliënt zo snel mogelijk zelfstandig functionerend terug naar huis. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in een andere inrichting van het elektronisch cliëntendossier (ECD). Wij helpen zorgorganisaties om deze verschillende uitgangspunten te verwerken in hun ECD. Meerdere varianten onderbrengen binnen dezelfde applicatie. Dat is dan de uitdaging.

Cliëntendossier inrichten

Om dit te realiseren werken wij intensief samen met specialisten ouderengeneeskunde (SOG-ers), ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en verzorgenden. De periode dat een cliënt in de GRZ verblijft is kort en tegelijkertijd is de verpleging intensief. De cliënt is veelal verzwakt wanneer hij uit het ziekenhuis komt en moet toch snel aan het werk om het lijf en de geest te laten herstellen. De cliënten helpen zo snel en goed mogelijk te revalideren vraagt om inlevingsvermogen van al het personeel. De cliënt goed leren kennen moet daarom ook in heel korte tijd. Alleen dan kun je immers die cliënt echt goed helpen. Dat begint al vanaf het moment van overdracht vanuit het ziekenhuis tot en met het afsluiten van het eigen dossier en de overdracht naar naasten (mantelzorgers) en/of thuiszorg. Hoe kan het ECD daar zo goed mogelijk bij helpen? Zowel de communicatie binnen de afdeling met en tussen alle disciplines, als met de cliënt en zijn naasten, is hierbij essentieel. Wij onderscheiden hierbij daarom de volgende onderdelen: overdracht, opname, dossiervorming, planning, communicatie, declaraties en ontslag (en/of overdracht).

Workshops

Om goed te implementeren houden wij praktische workshops. In deze workshops hebben wij geleerd dat samen werken en samen doen veel meer oplevert dan ‘droog’ uitleggen. Dus: meteen praktisch aan de slag: gewoon doen!

Een ander belangrijk onderwerp is: wat gebeurt er als je een tablet of mobiel meeneemt tijdens de zorg en behandeling? Wat levert dat de cliënt en jou als medewerker op? Hier ontstaan vaak de mooiste en interessantste discussies met dito resultaten, doen dus.

Onze tip: voer de gegevens over wat je hebt geconstateerd direct in. Dit geeft rust in het hoofd, zaken zijn direct afgehandeld en blijven niet malen.

Dat is vaak nog echt een hele omslag in handelen, want ja, een tablet gebruiken bij de zorgverlening... is dat wel goed voor de relatie tussen cliënt en zorgverlener? Natuurlijk, iedereen moet eraan wennen en er handigheid in krijgen. Al pratend en aandacht gevend toch ook de steekhoudende gegevens invoeren, dat is echt niet altijd makkelijk. Maar ook hier geldt: al doende leer je.

En wat blijkt vaak, zo ervaren wij met onze klanten? De overdracht aan het einde van de dienst is korter en er is meer tijd voor en bij de cliënten.

Praktisch!

In een ziekenhuissituatie wordt al heel veel gebruik gemaakt van een CoW (Computer on Wheels) die medewerkers meenemen naar de kamers. En zoiets is op een GRZ-afdeling ook handig. Je kunt hier meetinstrumenten aanhangen of opleggen.

Als je continu door het hele verpleeghuis en de GRZ-afdelingen moet bewegen, is een losse tablet handiger. Ons devies: kijk altijd wat in welke situatie het meest praktisch is. Dat geldt voor software én voor hardware!

En tenslotte, daar de revalidatieperiode over het algemeen heel kort is, is het ook van belang dat er snel en goed met de naasten (mantelzorgers) wordt gecommuniceerd. Toegang voor cliënt en naasten tot het ECD en goede en snelle communicatie met de naasten via elektronische weg is hierbij essentieel!

Wij helpen u graag dit nog beter in te regelen.

22 juli 2019