Elektronisch voorschrijven kent in elke sector een eigen dynamiek


De afgelopen jaren hebben de elektronische voorschrijfmodules een vlucht genomen. Daarbij zoeken artsen een steeds eenvoudigere manier om elektronisch voor te schrijven. Ook zorgmedewerkers streven telkens naar een zo eenvoudig mogelijke registratie.

Een aantal maanden geleden hebben wij voor de 150e keer een zorgorganisatie geholpen bij de implementatie van het Elektronisch Voorschrijfsysteem Medimo. Dit aantal loopt nog steeds op. Waar we eerder vooral verpleeghuizen hielpen, zijn er de laatste tijd steeds meer GGZ en verstandelijke gehandicapten organisaties bijgekomen. Omdat deze sectoren een andere dynamiek kennen, leidde dit tot nieuwe vraagstukken.

In de VG wordt bijvoorbeeld meer gewerkt met kleine wooneenheden, waardoor de medewerkers niet meer op één locatie bezig zijn met de toediening, maar van locatie naar locatie gaan. Ook is hier de samenwerking met de huisarts veel prominenter en is er vaak sprake van een gedeelde voorschrijf verantwoordelijkheid.

In de GGZ is het toedienen van medicatie weer anders georganiseerd. Hier is er veel meer sprake van het dagelijks afgeven van de medicatie. Tevens is de patiënt in veel gevallen zelf nadrukkelijker verantwoordelijk voor de inname. Daarnaast spelen er ook echt andere vraagstukken als (wekelijkse) depots en centrale noodvoorraden.

Wij houden alle ontwikkelingen bij en delen die met onze klanten. Wanneer wij voor u aanvullende tips en voorstellen tot vernieuwing en verbeteringen zien, dan laten we direct van ons horen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bevragen, graag zelfs!