Hernieuwde kennismaking met Ortec WS


Ortec WS voor roosteren hebben wij weer hernieuwd doorgrond. Daar werden wij door uitgedaagd en daar genieten wij van.

Kennis uit het verleden

Op basis van onze kennis uit het verleden, onze kennis van roosteren in het algemeen en ervaring met andere rooster applicaties, hebben wij weer bewezen heel snel thuis te kunnen geraken in een specifiek applicatie.

GGZ inGeest

GGZ inGeest vroeg ons hen te ondersteunen bij hun functioneel beheer. Na snel schakelen met Ortec, hebben wij een training gevolgd en zijn wij direct aan de slag gegaan.

Momenteel voeren wij samen met GGZ inGeest het dagelijks functioneel beheer uit. Daarnaast zijn wij projectleider bij diverse projecten die de applicatie raken en er mee koppelen.

Koppeling AFAS

Een voorbeeld hiervan is de koppeling met het HRM-onderdeel van Profit, de applicatie van AFAS. Samen met hen zijn wij nu bezig met de doorontwikkeling van de bestaande koppeling.

Een ander project is een herontwerp van het roosterproces met als achterliggende visie: meer regie bij de medewerker.

Uitdagend om te doen!

25 mei 2018


GGZ inGeest

Wij vinden het ook leuk om organisaties te ondersteunen die zorg bieden aan mensen met een psychiatrische aandoening.