Gerustgesteld op vakantie


Gerustgesteld op vakantie? Dat geldt zeker voor u, want u heeft de rol van functionaris voor de gegevensbescherming (FG) vast goed geregeld.

Maar wellicht knaagt er nog iets, het gaat immers om een nog vrij onbekend, nieuw te ontginnen werkterrein. U of uw collega's, moeten net als iedereen, nog ervaring opdoen. Misschien zoekt u daarom nog iets extra's? Wilt u wellicht een gesprekspartner, een maatje om mee op te trekken? Iemand die tijdens uw afwezigheid ook een oogje in het zeil houdt? Kennis uitwisselen, beelden delen? Vragen kunnen stellen, die praktisch beantwoord worden?

Abonnement FG x 2

Met deze gedachten in ons achterhoofd hebben wij onze dienstverlening met een abonnement uitgebreid. Een abonnement FG, in twee varianten. Afhankelijk van uw specifieke situatie, vullen wij samen met u het abonnement FG in. U weet zich in beide abonnementen verzekerd van praktische kennis. Vanuit onze 20 jarige ervaring, zowel in de zorg als in de informatisering, zijn wij ervan overtuigd dat wij u vanaf dag 1 goed kunnen helpen.
Onze twee varianten 'FG abonnement':
  • samenwerken met en ondersteuning bieden aan uw eigen FG
  • de rol van FG geheel op ons nemen en voor u vervullen

Netwerken

Wij bouwen graag ook samen met u aan een netwerk van abonnees die samen met ons vanuit allerlei soorten abonnementen, kennis delen en kennis ontwikkelen. Zodat wij samen, ook met u, sneller stappen kunnen zetten. Wij hebben met elkaar de komende tijd al uitdagingen genoeg.

Vele handen maken licht werk

Vanzelfsprekend zorgen wij in dit netwerk voor de informatie-uitwisseling, het bij elkaar brengen van (expliciete) kennis en de vertaling hiervan naar legoblokken.

Zullen wij er een keer over doorpraten?

Ik kom graag koffie drinken

9 juli 2018