GRZ andere tak van zorg


Werken in de zorg vinden we zo leuk. Het gaat immers echt ergens om.

Elk mens en elke organisatie is weer anders. Elke vorm van zorg is anders, kent haar eigen dynamiek. Neem geriatrische revalidatiezorg. Die maakt de laatste jaren heel veel ontwikkelingen door en is zo anders dan de overige ouderenzorg. De ondersteuning vanuit informatisering vraagt om een aangepaste aanpak.

Revalidatiezorg heeft een kortere zorgduur. De verbetering van de situatie van de cliënt staat centraal, het doel is dat de cliënt weer naar huis kan. Eenmaal thuis krijgt de cliënt veelal nog ambulante behandeling. Daarom werken de specialisten ouderengeneeskunde, de behandelaren en de collega's in de zorg, nog intensiever samen dan in andere situaties. Hierdoor staan in het zorg/behandelplan ook andere aandachtspunten en onderwerpen centraal.

In onze visie verbetert de kwaliteit van zorg en behandeling in de revalidatiezorg onder andere als alle betrokken professionals vanuit één plaats, het multidisciplinaire behandelplan, voor de cliënt werken.

Ook administratief gezien heeft de revalidatiezorg haar eigen processen. De DBC financiering vraagt ook om andere werkprocessen en uiteraard een andere inrichting van applicaties. Wij kennen door de implementaties alle 'ins en outs' van DBC's. Niet alleen het proces van registratie tot financiële afhandeling, maar ook de (rapportage) eisen van alle zorgverzekeraars. Overigens komen wij steeds meer organisaties tegen waar cliënten ook op basis van andere (gecombineerde) financieringen revalidatie- en herstelzorg ontvangen.

Als organisaties hun doelstellingen en uitgangspunten helder en eenduidig vaststellen voor hun revalidatiezorg, vloeit daaruit eenvoudig een visie op dossiervoering voort. Op basis daarvan kun je verder onderzoeken welk dossier hier het beste bij past. Bij onze implementaties blijkt dat de verschillen in werkwijze en aanpak vooral worden bepaald door de visie van de zorgorganisatie zelf. Het verschil ontstaat niet zozeer door het soort ECD dat wordt gebruikt. Wij helpen graag uw visie om te zetten in daden, met welke applicatie u nu ook werkt.

Bij onder meer Van Neynsel en de Protestantse Zorggroep Crabbehoff hebben we samen met hen en GeriMedica Ysis geïmplementeerd. Bij Opella, Zorggroep Meander en ZZG hebben we gezamenlijk er voor gezorgd dat Ons ook het dossier voor de revalidatiezorg is geworden.

Wij denken graag met u mee op welke wijze wij bij u de revalidatiezorg het beste kunnen ondersteunen.