Implementeren en optimaliseren


Wij helpen werkwijzen verbeteren door bedrijfsprocessen en het functioneel beheren te verbeteren. Zo kennen wij ook PlanCare 2 (van De Heer Software) goed en helpen verschillende organisaties hiermee.

Van PlanCare Dossier naar PlanCare 2

Bij een grote verandering in het gebruik van een elektronisch cliënten dossier (ECD), zoals de overgang van Plancare Dossier naar PlanCare 2, bewandelen wij altijd twee wegen:

  1. Hoe kunnen wij een grote wijziging op de beste manier implementeren?
  2. Hoe kunnen wij de applicatie na implementatie verder optimaliseren?

De overgang van Plancare Dossier naar Plancare 2 is dermate groot dat je dit eigenlijk kunt zien (en dus aanpakt) als een compleet nieuwe implementatie. Zoals je ongetwijfeld weet: dat is voor zorgorganisaties erg ingrijpend. Wij hielpen onder andere Saffier en De Carante Groep met PlanCare 2.

Visie op implementeren

In projecten die gericht zijn op de optimalisatie van het gebruik van een ECD kijken wij samen met onze klanten verder dan enkel de inrichting van een applicatie. Wij lopen het hele zorgproces door, vaak ook met uitstapjes naar het administratieve proces. En wij verbeteren altijd in het licht van jullie visie: wat wil je als organisatie bereiken? Natuurlijk nemen wij ook nieuwe functionaliteiten mee: kunnen wij ze nuttig toepassen?

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Ook die veranderingen nemen wij dan mee. Zo hebben wij nu ook de thema's op ons netvlies die op dit moment belangrijk zijn, zoals de kwaliteitskaders, een cliëntgerichte benadering, vermindering van de administratielasten voor medewerkers en de nieuwe wet zorg en dwang.

Tenslotte hebben wij een duidelijke visie op het inrichten en uitvoeren van de informatiehuishouding (IH). Met deze IH-visie in onze rugzak gaan wij met jullie concreet aan het werk. Door deze huishouding als een geoliede machine te laten lopen kan de zorg immers makkelijker haar werk doen. Daar draait het telkens weer om, niet waar?!

Wij vinden het belangrijk dat het maximaal ondersteunen van gebruikers (medewerkers en ook cliënten en hun naasten) hierin voorop staat. Waarin moet de applicatie nu dus echt helpen? Meer inzicht in handvatten voor het kunnen uitdragen en vergroten van leefplezier? Helpen om met zo min mogelijk klikken bij de gewenste informatie te komen op het juiste moment?

Het helder hebben wie eigenaar is van een ECD en een succesvol gebruik van het ECD gaan wat ons betreft hand in hand. En ja, daarbij vergeten wij zeker informatiebeveiliging niet. Ook daarbij helpen wij dan direct, met een aantal heel praktische handvatten.

Belang van optimaliseren

Bij elke implementatie maak je keuzes in de manier waarop je de applicatie gebruikt. Maar omdat je bij een eerste keer nog niet helemaal weet wat de praktische gevolgen zijn, moet je vaak daarna nog sleutelen, optimaliseren dus. Natuurlijk helpen wij bij het maken van keuzes en bieden wij veel handvatten in de vorm van onze legoblokken (blauwdrukken), die jullie hierbij een heel eind op weg helpen. Maar het echte proeven doe je pas bij het daadwerkelijke eten. Dus dat geldt ook hier. Pas na de eerste ervaringen kun je nog verder optimaliseren, waarmee je als organisatie nog beter kunt aansluiten bij het zorgproces. Daarom moet je direct bij het implementeren het functioneel beheer goed inrichten. Zodat je direct na de eerste implementatie al start met het optimaliseren.

Wanneer wij helpen optimaliseren beoordelen wij enerzijds de inrichting van de applicatie, anderzijds kijken wij naar de afgesproken en geïmplementeerde werkwijze. Tussen deze laatste twee kan nog wel eens verschil zitten: je werkt immers niet direct zoals is afgesproken.

Op deze manier gaan wij ook te werk als wij zorgorganisaties helpen overgaan van PlanCare Dossier naar PlanCare 2.

28 maart 2019