Informatieveiligheid, een moeizaam en lang traject? Nee! Zorgcentrum Roomburgh bewijst het tegendeel!


In slechts één maand heeft Zorgcentrum Roomburg samen met Infozorg een analyse gemaakt van hun toenmalige status van informatieveiligheid. Op basis hiervan is het informatieveiligheidsplan, het continuïteitsplan en een top 7 van prioriteiten opgesteld.

We konden samen zo snel en doeltreffend werken omdat:

  • er een duidelijke opdracht en planning is opgesteld
  • er één medewerker van Zorgcentrum Roomburgh en één consultant van Infozorg samen het traject trokken en uitvoerden
  • het BBM-Care model als basis is gebruikt
  • we een heel praktische en 'handen-uit-de-mouwen' aanpak hebben toegepast
  • wij het elektronische platform Basecamp als projectmanagement hulpmiddel hebben ingezet
  • wij de legoblokken van Infozorg hebben ingezet die direct voor resultaten zorgden

Door te erkennen dat informatieveiligheid een belangrijk en wezenlijk onderdeel van cliëntveiligheid is, hadden we de focus vanaf de start heel concreet, tastbaar en scherp. Enerzijds moeten we er voor zorgen dat (cliënt)informatie niet in de verkeerde handen valt, maar feitelijk even zo belangrijk hierbij is het feit dat de informatie waarmee gewerkt wordt, altijd betrouwbaar en dus correct is, en ook nog eens beschikbaar is op het juiste moment.

Daarom is het opstellen en hebben van een continuïteitsplan ook van wezenlijk belang bij het realiseren van informatieveiligheid. Na slechts beperkte hulp van Infozorg bij de start, kan Zorgcentrum Roomburg zelfstandig verder met het borgen en verbeteren van haar informatieveiligheid.