Koppeling RAI en Ons


RAI-zorgplan invoeren en combineren met Ons, dat is wat zorgstichting ’t Heem uit Noord-Brabant wilde realiseren. Samen met Pyxima hebben wij dit met hen geregeld. En daar zijn wij trots op. Onze kennis en kunde delen wij graag met u, via een webinar op maandag 19 april 2021.

Webinar

In dit gratis webinar informeren wij u graag samen met zorgstichting ’t Heem over RAI en de koppeling van de app met Ons. Dit doen wij samen met Pyxima, de leverancier van de app RAI. ‘t Heem gaat in het webinar van 19 april 2021 laten zien hoe zo'n RAI-zorgplan ontstaat vanuit de praktijk. De thema’s die wij gezamenlijk in het webinar inbrengen zijn: kennismaking met RAI, het RAI-zorgplan, het RAI-zorgplan bij zorgstichting ’t Heem en tenslotte RAI integreren in de applicatie Ons dossier.

RAI methodiek en app

RAI staat voor Resident Assessment Instrument en is een internationaal, gevalideerd instrument. Zie Wat is RAI? op de site van NedRAI. Met behulp van RAI wordt het functioneren van de cliënt op fysiek, medisch en psychosociaal vlak in kaart gebracht. Basis van het instrument RAI zijn systematische observaties door de zorg, die een overzicht geven van aandachtsgebieden voor verbetering. Uitkomst van de RAI volgt in CAP’s (cliënt aandachtspunten) en schalen (samenvatting zorgsituatie), die de basis vormen voor een cliëntgericht zorgplan.

Pyxicare software heeft een app ontwikkeld waarmee je RAI kunt afnemen en invullen. De app is er voor de platforms Android, iOS en Windows. Door de vragen en velden in te vullen worden de CAP’s en schalen via algoritmes automatisch berekend.

Wij kenden al veel classificatie- en zorgplanmethodieken en hebben er al vele toegepast. Denk aan: Omaha, Mikzo, NNN, LACCS, Zorgleefplan, 4 domeinen. RAI kwam echter nog niet in ons rijtje van zorgplan methodieken voor. En nu zijn wij ook die ervaring rijker, een mooi leertraject, met fijne resultaten.

Ons implementeren en RAI gebruiken

In 2019 startte zorgstichting ’t Heem met het implementeren van de applicatie Ons. Wij mochten hen daarbij helpen. Allereerst extramuraal en vervolgens intramuraal.

RAI wordt in België al veel gebruikt, in Nederland is de methodiek nog minder toegepast. Ook voor zorgstichting ’t Heem was RAI nieuw, zowel qua methodiek, instrument als app. Ten tijde van de implementatie van Ons is zorgstichting ’t Heem gestart met het werken met RAI. In eerste instantie werden de uitkomsten handmatig vertaald en ingevoerd naar het zorgplan in het ECD, in Ons Dossier.

Om de RAI-methodiek goed te begrijpen en te leren kennen werden inhoudelijke trainingen gegeven. Deze trainingen hebben wij Infozorgers ook bijgewoond. Niet alleen hebben wij RAI dus leren kennen vanuit functioneel beheer perspectief voor in de applicatie Ons, maar juist ook zijn wij in RAI gedoken vanuit zorginhoudelijk perspectief.

RAI en Ons koppelen

De uitkomsten van RAI wil je niet alleen in de app zien, maar juist natuurlijk in het zorgplan van de cliënt, in je ECD dus, in dit geval in Ons Dossier. Dit ‘overzetten’ vond eerst handmatig plaats, gegevens werden van de app overgenomen in Ons. Wij hebben gekeken op welke manier de gegevens het beste in Ons verwerkt konden worden. Daarna hebben wij gewerkt aan de realisatie van de koppeling tussen de app en Ons.

Ter voorbereiding op de koppeling zijn we allereerst op referentiebezoek geweest bij een zorgorganisatie die de RAI-uitkomsten handmatig verwerkten in Ons. We waren met name benieuwd hoe de zorgmedewerkers de overgang van de RAI-vragenlijst vertaalden naar het zorgplan in Ons.

In het vervolgtraject hebben wij ook nauw samengewerkt met Nedap. Belangrijkste doel voor het integreren van de Pyxicare app met Ons was om de zorg zo min mogelijk te belasten. Uitgangspunt was dat de zorg op dezelfde manier in Ons bleef werken en dat de koppeling het proces vooral makkelijker maakt door de informatie automatisch over te zetten.

Eind 2020 bereikten we de fase dat de testomgeving van de app gekoppeld kon worden met de Ons testomgeving. De CAP’s en ‘schalen’ werden via de koppeling toegevoegd aan het zorgdossier in Ons. Inmiddels worden de RAI-uitslagen netjes en geautomatiseerd vertaald naar een profielvragenlijst in Ons.

Mooi leerproces

De implementatie van de Ons-RAI- koppeling was een mooi test- en leerproces. Niet alleen functioneel, maar ook in het gebruik door de zorgmedewerkers. De eerste maand leverde de koppeling nog wat strubbelingen op. Deze konden wij met elkaar snel oplossen.

Als je meer over RAI wilt weten en je wilt het integreren in jouw ECD, meld je dan aan voor het webinar (maandag 19 april om 13:00 uur). Met ons van gedachten wisselen kan natuurlijk ook, vul dan dit formulier in. We praten graag verder over wat wij voor u kunnen betekenen.

12 april 2021