Koppeling tussen Caress en Ysis!


Vanuit onze visie willen wij dat uitvoerenden in de zorg zich alleen met zorg bezig hoeven te houden.

Alle gegevens die zij daartoe nodig hebben, moeten op het juiste moment, goed en bruikbaar aan hen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast moeten zij de gegevens die zij vast willen leggen zo eenvoudig mogelijk kunnen toevoegen of wijzigen, zonder noemenswaardige inspanning.

Daarom zijn we ook trots op het feit dat we in samenwerking met NLcom en Gerimedica een koppeling hebben ontwikkeld tussen Caress en Ysis. In deze koppeling worden de relevante medische gegevens, behandelplannen en rapportages van behandelaren aangeboden aan de zorgmedewerkers die in Caress werken. Andersom worden de relevante zorgrapportages, metingen/controles en zorgplannen aangeboden aan de behandelaren die in Ysis werken.

Behandelaren en zorgmedewerkers hebben nu dus op het juiste moment betere informatie tot hun beschikking om hun werk voor de klanten beter te kunnen uitvoeren. Mooi!!