Leefplezierplan voor de zorg


Zorgplanmethodieken: zoveel namen, zoveel smaken. Er zijn er inmiddels wel een heel aantal. Onze klanten maken daarin hun eigen keuze. Wij moeten ze dus allemaal kennen en begrijpen om onze klanten bij het (her)inrichten van hun zorgapplicaties te kunnen helpen. Zo kwamen wij nu op het spoor van Leefplezierplan.

Zorggroep Elde Maasduinen

Zorggroep Elde Maasduinen hebben wij destijds geholpen met het implementeren van het door hen gekozen ECD Pluriform. Nu willen zij via een pilot onderzoeken of het Leefplezierplan ook hen nog beter kan ondersteunen bij het dagelijkse werk en het realiseren van hun doelen.

In de periode van april 2017 tot april 2019 is het pilotproject ‘Leefplezierplan voor de zorg’ op initiatief van Leyden Academy uitgevoerd. De vraagstelling hierbij was: Wat gebeurt er als we in de ouderenzorg de verlangens van de bewoners als vertrekpunt nemen? En als hun leefplezier leidend is bij de verantwoording van de kwaliteit van de zorg? De pilot resulteerde in enthousiaste reacties vanuit de elf deelnemende teams van diverse zorgorganisaties; zowel bij bewoners, hun dierbaren (familie, vrienden, mantelzorgers) als ook bij de teamleden.

Pilot op locatie Vita

In breder perspectief wordt nu van september 2019 tot juni 2021 het Leefplezierplan op twee locaties van twee zorgorganisaties ingevoerd. Eén van deze locaties is de locatie Vita in Rijen, onderdeel van Zorggroep Elde Maasduinen.

Om deze pilot te kunnen uitvoeren moet het ECD van Zorggroep Elde Maasduinen het Leefplezierplan goed kunnen ondersteunen. En mede daarom zijn wij betrokken bij deze pilot. Wij helpen de applicatie zodanig in te richten en in te zetten, dat de gebruikers de applicatie ervaren als goed ondersteunend aan de nieuwe methodiek. Een nieuwe werkwijze heeft immers zeker consequenties voor het in gebruik zijnde ECD. Het dagelijkse werk verandert, dus ook de administratieve verwerking daarvan in het ECD. Het één kan niet meer los van het ander worden gezien.

Het streven in het dagelijkse werk is continu: meer aandacht voor het echt leren kennen van de cliënt met zijn wensen en verlangens. Daar moet een ECD echt aan meewerken: een eenvoudig te gebruiken ECD helpt hier enorm bij.

Wij helpen Vita door ondersteuning te leveren bij de pilot. Wij helpen bij het analyseren van de zorgprocessen en zorgen ervoor dat Pluriform wordt aangepast en ingericht zodat het Leefplezierplan optimaal wordt ondersteund. Daarin kijken we met elkaar goed naar wat echt moet en wat weggelaten kan worden.

Uitdagingen

Er zijn nog diverse uitdagingen die wij samen de komende tijd aan moeten gaan. Zowel op proces- als op applicatiegebied. De ervaringen tot nu toe zijn echter zodanig dat wij grote verwachtingen hebben. Samen met Vita zijn wij enthousiast. Het is mooi om vanuit informatisering een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het leefplezier van de cliënt en daarbij ook aan het werkplezier van de zorgmedewerker.

Alle methodieken - net als applicaties - hebben zo hun eigen dynamiek. Wij leveren al veel ondersteuning bij implementaties van combinaties van diverse methodieken en classificatiesystemen. Zo kennen wij uit ervaring onder andere ook Omaha System, Nanda-NIC-NOC, Zorgleefplan, RAIview, ICF, Gordon, Positieve gezondheid, Zelfredzaamheidsmatrix. Het Leefplezierplan leren kennen is hierop een mooie aanvulling.

Het is ook fijn om te ervaren dat het aanpassen of aanvullen van applicaties op nieuwe zorgplanmethodieken steeds makkelijker en sneller gaat. Zo kan iedere zorgorganisatie zijn eigen wensen steeds beter en verder vervullen. En wij kunnen zorgorganisaties hierbij helpen, onafhankelijk van zorgplanmethodiek en applicatie.

26 november 2019