Lievegoed creëert meer tijd en focus voor zorg


Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke handicap. Om zich hier optimaal op te kunnen concentreren, kiezen zij ervoor om onderdelen van haar eigen bedrijfsvoering uit te besteden.

Lievegoed doet dit samen met haar samenwerkingspartners Nedap, AAG en Infozorg.

In de eerste plaats heeft Lievegoed ervoor gekozen om Ons te implementeren. De administratie is inmiddels klaar en we zijn nog in volle gang met het zorgdossier.

In een pilot hebben we ontdekt op welke manier het zorgdossier maximaal bijdraagt aan de unieke Lievegoed zorgmethodiek voor doelgroepen. Dit alles past geheel binnen de eigen identiteit. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de verschillen tussen zorgvormen: kind en jeugd, volwassenen, dagbesteding en ambulante zorg.

De pilot was succesvol en in de komende maanden wordt het zorgdossier door de rest van de organisatie in gebruik genomen. Ook vindt er nu een pilot plaats in de GGZ-kliniek met het roosteren.

Lievegoed heeft de cliëntenadministratie uitbesteed aan AAG, samen met hen hebben wij deze administratie overgebracht naar Ons en sinds januari 2017 is alles nu operationeel. AAG heeft ook andere ondersteunende diensten onder haar hoede voor Lievegoed.

Het functioneel applicatiebeheer van deze applicatie is structureel uitbesteed aan Infozorg. Deze dienst wordt als abonnement functioneel applicatiebeheer afgenomen. Door goed samen te werken met procesbeheerders van Lievegoed en AAG, kunnen wij dit heel efficiënt oppakken.

Wij zetten onze kennis en kunde van informatiehuishouding, procesbeheer en functioneel applicatiebeheer in, om de processen en werkwijzen van Lievegoed zo goed mogelijk te ondersteunen.