Nieuw cliëntendossier in de GGZ


Dat de GGZ aardig in beweging is, behoeft geen uitleg. Dat brengt met zich mee dat alternatieve wegen bewandeld en uitgeprobeerd worden. Zo heeft een grote zorggroep die al gebruik maakte van de applicatie 'Ons' voor de VVT, de stap gezet om 'Ons' ook in te zetten voor de GGZ onderdelen: Kind, Jeugd en Volwassenen.

Omdat wij al hulp boden binnen het VVT domein en wij ook praktische kennis en ervaring hebben in de GGZ, zijn wij aangehaakt. Samen met de klant en de leverancier zijn we in het diepe gedoken. Al doende leert men het meest.

Door verschillende workshops te organiseren hebben we diverse werkprocessen doorgenomen en de inrichting van de applicatie hierop afgestemd. Het betrof zowel administratieve onderdelen als het inhoudelijk dossier.

In februari 2017 is 'Ons' in productie genomen voor Kind en Jeugd en zodra er een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar komt, gaat ook de Volwassenen GGZ 'Ons' gebruiken. Wie niet waagt, wie niet wint.