Van nieuwe visie naar dossier op maat


Bij de Leyhoeve hebben wij geholpen om hun visie op zorg en wonen te vertalen naar het gebruik van hun ECD. Een ontzettend leuke klus!

Al onze projecten starten met een goede kennismaking met de organisatie. Wat is hun visie, wat speelt er binnen de organisatie, wat willen zij bereiken? Pas als wij dat goed weten kunnen wij helpen met de informatiehuishouding. Juist de verschillen tussen de organisaties, het elke keer kijken wat bij die specifieke organisatie past, maakt ons vak zo leuk en inspirerend!

De Leyhoeve heeft Leydraden opgesteld die laten zien hoe de organisatiebetekenisvolle zorg wil bieden aan mensen die deze zorg nodig hebben. De Leydraden zijn gebaseerd op de vier kernwaarden uit de visie van de organisatie: leefplezier, gastvrijheid, woongenot en kwaliteit. De Leyraden zijn zeker geen regels, maar geven richting aan het leveren van maatwerk ten aanzien van basiszorg en kwaliteit van leven.

De Leyhoeve maakte al gebruik van Ons en Omaha System maar wilde een leefplan dat beter aansloot op de Leydraden. Immers een nieuwe manier van werken leidt ook tot een ander gebruik van het ECD. Na goede gesprekken over de Leydraden en de visie op het leefplan hebben wij samen met hen de vier kernwaarden van de visie vertaald naar het gebruik van hun leefplan.

Van visie naar dagelijkse werkelijkheid, daar helpen wij met veel plezier bij.