Geen paniek: het ECD helpt bij criteria en kaders


Er zijn de laatste maanden weer allerlei wijzigingen aangebracht in de toetsingscriteria van de IGZ en het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Zoals altijd bij nieuwe eisen hebben wij gekeken op welke manier het elektronisch dossier kan bijdragen aan de criteria en kaders die hierin zijn benoemd.

Door het zorgplan op de juiste manier te gebruiken kan het plek bieden voor veel toetsingscriteria uit het toetsingskader ‘Toezicht op zorg thuis’ (vastgesteld oktober 2016). Een van de toetsingscriteria’s is dat de cliënt toegang heeft tot een actueel dossier. Dé manier om dit te realiseren is het gebruik van een cliëntportaal. Eind vorig jaar wilden veel organisaties dit voor 2017 gerealiseerd hebben en hebben zij dit samen met ons geïmplementeerd. Het signaleren van de overbelasting van de mantelzorger/vrijwilliger is iets waar opgelet gaat worden. U kunt voor deze signalering de vragenlijst Caregiver Strain Index (CSI) gebruiken. Wij hebben deze als legoblok voor u beschikbaar.

In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden vier inhoudelijke thema’s beschreven: persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Het elektronisch cliëntdossier kan voor deze thema’s van grote meerwaarde zijn.

Als u de criteria en kaders graag een keer kritisch wilt langslopen en wilt toetsen aan uw elektronische dossier én de werkafspraken daarover, komen wij graag langs. Wij kunnen u vanuit de goede praktijken handvaten bieden om te voldoen aan alle eisen zonder dat het leidt tot minder tijd voor ‘handen aan het bed’.