Samen ervoor gezorgd dat teams aan de slag kunnen met PlanCare 2


De afgelopen maanden hebben wij de applicatiebeheerders van Saffier de Residentiegroep geholpen bij de overgang van PlanCare Dossier naar PlanCare 2, in combinatie met ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Onder leiding van de interne projectleider Andrew Wiersema en M&I Partners gaat Saffier de Residentiegroep de komende tijd over naar PlanCare 2. Zo'n groot project vraagt veel van de applicatiebeheerders, die naast het project ook nog tijd moeten besteden aan het reguliere applicatiebeheer. Voor de zomer hebben zij daarom aan ons gevraagd hen te ondersteunen.

Om grip te krijgen op al het werk, zijn we gestart met het in kaart brengen van wat de applicatiebeheerders allemaal te doen stond. Het overzicht dat wij gemaakt hebben met alle relaties tussen de verschillende onderdelen van PlanCare 2 was hierbij erg behulpzaam. Aan de hand van de projectplanning van M&I, hebben wij een planning opgesteld specifiek voor het applicatiebeheer.

Naast ondersteuning bij het inrichten hebben we de stappen voor de conversie beschreven. Deze dienen als blauwdruk voor elke locatie die over gaat van PCD naar PC2. Bovendien hebben wij scholingen gegeven, daarbij trainde de applicatiebeheerder (wij of de beheerder van Saffier de Residentiegroep zelf) de werkwijze van PlanCare 2. De kwaliteitsmedewerkers trainden de zorgmedewerkers in het werken met ICF en het methodisch werken. We vonden het heel leuk en leerzaam dat Saffier de Residentiegroep ICF gebruikt als basis voor het zorgplan.

Saffier de Residentiegroep gaat gefaseerd over. We merken dat dit voor hen de perfecte manier is, want we geven graag complimenten voor de wijze waarop zij de zorgverleners ondersteunen bij deze verandering. Projectmedewerkers zijn bij het overzetten van de cliëntplannen en de eerste periode na de start met PlanCare 2 zichtbaar aanwezig bij de teams!