Samenwerken in één multidisciplinair zorgdossier


Wij helpen zorgorganisaties graag. Daarom zijn we onlangs langs geweest bij een zorgorganisatie waar de volgende puzzel moest worden opgelost.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen de zorgmedewerkers in het zorgdossier van de cliënt werken, maar ook de artsen en behandelaren? En dan op zo een manier dat iedereen ook zijn eigen vakgerichte perspectief kan hanteren?

We hebben samen een bijeenkomst georganiseerd waarin wij vraagstukken van alle doelgroepen aan bod lieten komen. Wij hebben op basis van onze ervaring vier goede praktijkvoorbeelden in een demovorm ingebracht. De vier opties werden getoond en de gezamenlijke voor- en nadelen werden besproken. Elke discipline was aanwezig en er werd goed met elkaar gediscussieerd. Een gezamenlijk draagvlak werd als vanzelf gecreëerd.

Zo hebben we samen met onze klant er voor gezorgd dat zij, in korte tijd, onder grote tijdsdruk, een gedragen, eigen keuze konden maken.

Wilt u ook met ons sparren over het praktisch gebruik van een multidisciplinair zorgplan en samen aan de slag? Laat het ons vooral weten.