Snelle analyse en praktische aanpak AVG


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) problemen? Wij helpen u graag!

Wij horen en zien om ons heen dat onze relaties worstelen met de AVG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) En dat uit zich met regelmaat door de volgende uitspraken en vragen:

 • U ziet door de bomen het informatieveiligheidsbos niet meer
 • U twijfelt: wat moeten we nu precies wanneer doen?
 • U vraagt zich af: waar staan we nu? Hoe ver zijn we met dit alles? Wanneer voldoen we aan welke wet- en regelgeving?
 • Hoe nu concreet en praktisch te handelen?
 • En ja die AVG..... dat voelt als: heel veel 'moeten'. Of biedt het ons ook kansen en mogelijkheden?


Als u dit herkent, dan kunnen wij misschien heel gericht ondersteunen? In korte tijd helpen wij u bij het beantwoorden van ondermeer de bovenstaande vragen.

Onze dienst Snelle analyse en praktisch advies AVG die wij u kunnen aanbieden, houdt het volgende in:

 1. Inventarisatie van wat u al heeft uitgewerkt:
  Wij analyseren uw beschikbare materiaal.

 2. AVG - legoblokken op uw maat maken:
  Wij vullen onze legoblokken met uw informatie, en leveren u een eerste 'witte vlekken analyse'.

 3. Analysedag: bezoek, kennismaken en uitvoeren nadere analyse:
  We komen graag een dag bij u op locatie.  En nemen alle onderwerpen tot in detail door.

 4. Oplevering concept rapport 'Analyse AVG en advies aanpak vervolg' 
  Wij verwerken de resultaten van de analyse in een concept rapportage.

 5. Reacties bespreken en doornemen
 6. Oplevering definitieve rapportage 'Analyse AVG en advies aanpak vervolg' 
  U ontvangt van ons het definitieve rapport.

 7. Gevuld Saar wordt beschikbaar gesteld
  Onder de AVG heeft u een register- en documentatieplicht. Het opzetten en bijhouden van een verwerkingsregister maakt onderdeel uit van deze plicht. Alle opgehaalde en verwerkte gegevens verwerken wij als aanvullende dienstverlening in Saar. U krijgt naast het rapport ook gratis leestoegang tot uw gegevens in Saar.


Tussen uw eerste aanvraag voor een 'Snelle analyse AVG' en de oplevering van het definitieve rapport met Saar zitten maximaal 20 werkdagen, dat is ongeveer  4 weken. Als u het sneller wilt en u er ook zelf sneller aan kunt werken, dan kunnen we dat natuurlijk ook met elkaar regelen. Dit spreken we vooraf graag met u door.

Bel ons of mail even als je meer wilt weten.

Gerelateerde informatie: een eerder bericht over AVG