Wij passen onze manier van scholen telkens aan


We geven al jaren allerlei vormen van scholing. Naast het scholen bij de implementatie van nieuwe applicaties geven wij ook meer inhoudelijke scholingen, zoals geaccrediteerde Omaha System trainingen. Natuurlijk geven wij ook op het gebied van functioneel beheer, informatiemanagement en informatiehuishouding begeleiding en scholing.

In veel gevallen doen we dat klassikaal in kleine groepjes, waarbij we dan ook direct oefenen achter een computer of op tablets. Naast deze meer basis werkvorm hebben we ook andere vormen van training ingezet.

Zo hebben wij eind vorig jaar samen met SHDH een set instructievideo's ontwikkeld. Dit was niet alleen een ‘knoppenuitleg’ van het Ons-Medewerkerportaal. We lieten hier juist ook de werkafspraken goed aan bod komen. De werkafspraken gingen in dit geval onder meer over welke uursoorten ze gebruiken en bijvoorbeeld wanneer de uren ingevoerd moeten zijn.

Door de werkafspraken aan te passen, kunnen we deze video snel op maat maken voor andere organisaties. In het geval van dit medewerkersportaal blijkt dat de instructievideo's een goed alternatief zijn voor klassikale trainingen. We gaan dit jaar uitproberen hoe video’s ook bij het scholen van andere applicaties/onderwerpen kunnen ondersteunen.

Bij TSN hebben we voor het eerst scholing gegeven aan een veel grotere groep deelnemers. Wij gaven samen met TSN aan 50 wijkverpleegkundigen tegelijk uitleg over de werkafspraken en het gebruik van de applicatie. Vervolgens gingen de wijkverpleegkundigen in kleinere groepen uit elkaar. Onder leiding van trainers van TSN zelf, gingen zij aan de slag: oefenen in het werken met de applicatie.  We hebben van vooraf samen met de TSN-trainers  een oefenprogramma opgesteld.

Wanneer een volledige methode van train-de-trainer niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege tijdsdruk, is dit een mooie tussenvorm van de inzet van externe trainers en train-de-trainer. Daarnaast kun je op deze manier veel medewerkers tegelijk scholing geven en krijgt toch iedereen voldoende aandacht in de werkgroepjes.

De komende tijd zullen we nog meer al dan niet gecombineerde werkvormen uitproberen.