Maarten Vierhout


Er is moed nodig om op te staan en te spreken; maar er is ook moed nodig om te gaan zitten en te luisteren.

- Winston Churchill

In 2003 ben ik bij ‘De informatiseerder van de zorg' Infozorg in dienst gegaan. Dit is voor mij om uiteenlopende redenen een heel goede keuze gebleken. De fijne club mensen die er in een grote mate van vrijheid werkt, is een ideale springplank om in een verscheidenheid aan onderwerpen te duiken. Informatisering speelt immers een rol in alle bedrijfsprocessen, waarbij het mij boeit hoe ICT een zo sterk mogelijk hulpmiddel kan zijn.

Of het nu gaat om cliënt- en zorgregistratie, cliëntenplanning en dienstroostering of interne en externe verantwoording, al deze processen vragen om goed functioneel beheer. Hierbij staat de verbinding tussen gebruiker en ICT centraal.

De nuchtere Infozorg-werkwijze gebaseerd op detailkennis door naast de gebruiker te gaan zitten en "in de applicatie te duiken" spreekt mij zeer aan. Het geeft mij daarbij extra voldoening om in een sector met maatschappelijk belang, waarin het bij uitstek draait om mensen, actief te zijn tussen de gebruiker en ICT en op die manier iets te kunnen beteken in het bereiken van "meer tijd voor zorg".