Datagestuurd werken aan de kwaliteit van dossiervoering


Bijna elke zorgorganisatie werkt inmiddels met een elektronisch cliënten dossier (ECD). Eenmaal ingevoerd is het de kunst de inhoud hiervan betrouwbaar en eenduidig te houden, zodat de inhoud juist, snel en eenvoudig kan worden geïnterpreteerd. Een goed ECD vraagt dan ook om sturing op kwaliteit van de dossiervoering.

Infogrip helpt hierbij

Wij hebben standaard en maatwerk rapportages, meters en kengetallen in Infogrip ontwikkeld. Infogrip sluit naadloos aan op jouw ECD, waardoor je grip hebt op jouw gegevens en dus ook op de kwaliteit van jouw dossiervoering.

Antwoord in dashboards

Deze rapportages en meters presenteren wij in diverse dashboards in Infogrip. Zij geven een overzichtelijk beeld van onder meer de status van zorgplannen en van meldingen incidenten van cliënten (gemeld en vastgelegd in het ECD). Vragen die met behulp van de dashboards in Infogrip beantwoord kunnen worden zijn:

  • hebben (al) onze cliënten een geldig zorgplan?
  • welke status hebben onze zorgplannen?
  • worden zorgplannen periodiek geëvalueerd?
  • welke status hebben onze verslagen en vragenlijsten?
  • hoe verhouden deze gegevens van onze locaties zich tot elkaar?
  • welk type melding incidenten cliënten komen meer voor dan andere? Hoe is dat per locatie?

Kwaliteitsmonitor - voorbeeld met fictieve data

De praktijk - Zorgfederatie Oldenzaal

Zorgfederatie Oldenzaal (ZFO) biedt ouderenzorg en zij gebruiken al jaren een ECD. Zij wilden graag inzichtelijk hebben welke trends er zijn voor de meldingen incidenten cliënten. Er is voor dit inzicht gekozen voor een grafische vormgeving, waarbij het type incidenten inzichtelijk is.

Teamrapportage extramuraal (client) - voorbeeld met fictieve data
voorbeeld met fictieve data

Met de dashboards in Infogrip krijgen de zelforganiserende teams van Stichting Zorgfederatie Oldenzaal grip op hun eigen bedrijfsvoering

Daarnaast wilde ZFO meer informatie over de wondverzorging. Zij stelden zich de vraag: 'welke typen wonden komen veel voor bij onze cliënten en is een wondverpleegkundige betrokken?'

De praktijk - CuraXL

CuraXL biedt begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe meervoudige problematiek. Vanuit het sociale domein moet de organisatie bij ieder zorgmoment rapporteren. CuraXL wilde een overzicht van het aantal zorgmomenten met en zonder rapportage. Deze informatie is vervolgens inzichtelijk gemaakt per team en/of regio.

Registratie_Rapportages per zorgmoment (week) - voorbeeld met fictieve data
voorbeeld met fictieve data

Meer grip met Infogrip

Met Infogrip, de naam zegt het al, krijg je meer grip op de gegevens die worden vastgelegd in jullie ECD. Of het nu zorginhoudelijke of administratieve gegevens betreft, met Infogrip maken wij ook de kwaliteit en status daarvan inzichtelijk. Met Infogrip kunnen wij van alles voor jullie ontsluiten.

Wil je meer weten, heb je een specifieke vraag? Neem dan, natuurlijk geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij leggen graag meer uit, komen met alle plezier langs en laten desgewenst de kracht van Infogrip zien in een demo.

Er is meer mogelijk dan je denkt

25 september 2019