Erik FranckIt is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change - Charles Darwin

Deze quote van Charles Darwin betekent zoveel als dat je niet de sterkste of de slimste hoeft te zijn als je maar goed overweg kan met veranderingen. Dit geldt niet alleen voor soorten maar ook voor bedrijven, processen en individuen. Opgeleid als biochemicus, onderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit op het gebied van bio-informatica en evolutie van soorten en nu al enige tijd werkzaam op het gebied van informatie ontsluiting en datamodel analyse zijn de afgelopen jaren voor mij zeer veranderingsvol geweest.

Zorg en informatie voorziening

Net als in de zorg is er aan de kant van informatieontsluiting ook de nodige verandering opgetreden in de jaren dat ik bij Infozorg aan het werk ben. Toen ik in 2008 bij Infozorg in dienst trad hielpen we klanten voornamelijk met rapportages op de BI oplossingen die de leveranciers aanboden bij hun zorgapplicatie, waarbij alle dienstverlening in het domein van de klantomgeving plaatsvond. Sinds de opkomst van cloud diensten is daar een verschuiving in opgetreden, we hebben inmiddels onze eigen BI dienst via het web ontwikkeld (Infogrip) en kunnen nu onze klanten vanuit een centrale locatie ondersteunen.

Naast rapportontwikkelaar vervul ik ook de rol van functioneel- en technisch applicatiebeheerder van deze dienst, dit gaat gepaard met nieuwe uitdagingen. Wat me daarnaast bezig houdt zijn vraagstukken als; "hoe kunnen we onze gebruikers nu het beste helpen met hun informatie behoeften, zetten we rapportages, dashboards of informatieruimten (kubussen) in " en "brengen we informatie naar de gebruiker of laten we gebruikers informatie halen". Elke gebruikersgroep heeft andere behoeften en verdient een eigen benadering.