De groene informatiseerders voor de zorg


Je kent ze wel: de momenten in je leven die je altijd bijblijven. Die ene keer dat je je euforisch voelde omdat je je rijbewijs had gehaald. Of dat moment waarop je trots was op jezelf omdat je iets deed wat je als lastig of zelfs onmogelijk had gehouden.

Het zijn momenten - positief of negatief - die we ons herinneren omdat ze tot in onze kern binnendrongen.

Eén van de momenten waar ik zelf de laatste tijd aan denk is het NOS-journaal van begin deze eeuw. Als jongen van nog geen zeven jaar raakte ik namelijk blijvend gefascineerd door wat er werd gezegd: de zeespiegel zou gaan stijgen tot ongeveer Amersfoort… Het hield mij dagen bezig: ‘Hoe kan de zee stijgen? Verdrinken we dan niet? Waar moeten we gaan leven?’ Een doemscenario ontspon zich in mijn hoofd. Het was mijn eerste ervaring met de (potentiële) gevolgen van klimaatverandering.

Herinner jij je die eerste keer nog? De keer dat je iets hoorde over het milieu, het afnemen van de biodiversiteit, waterschaarste of voedselonzekerheid? Wat doet het je nu? Het houdt mij enorm bezig: een onleefbare planeet is toch oprecht onvoorstelbaar? Toch stevenen we daar volgens de feiten uit het IPCC-rapport wel op af. De planeet - met al haar bewoners - staat al jaren enorm onder druk.

Wij vinden al een tijd dat we als organisatie ook echt aan de slag moeten. En nu, in het najaar van 2023 hebben we de daad bij het woord gevoegd. We zijn van start gegaan!

Samen op weg

Tja, waar begin je dan? Er blijkt zoveel te zijn, eerst maar al ons enthousiasme kanaliseren: overzicht en inzicht krijgen. Dat is gelukt, we zijn nu op weg, hoe gaaf!?

Op weg naar de groene informatiseerders voor de zorg, met zorg voor dier, mens en planeet

En dus bevragen wij onszelf: wat is onze CO2-voetafdruk, onze nulmeting? Waar kunnen we snel terrein winnen en wat vraagt een complexere oplossing? Hoe verankeren we duurzaamheid in onze dagelijkse werkzaamheden? Deze vragen onderzoeken we in onze werkgroep ‘Infozorg duurzaam en circulair’, ook wel ons Green Team. Want hoewel de start als een project wordt aangevlogen blijven we er daarna natuurlijk altijd mee bezig.

Ons hoofddoel is klimaatneutraal en duurzaam werken. We zouden kunnen zeggen: op weg naar de groene informatiseerders voor de zorg, met zorg voor dier, mens en planeet. Dat moet mogelijk zijn. We geven dit vorm in onze duurzaamheidsvisie,
-doelen en -strategie. Om dit zo goed mogelijk te doen maken wij gebruik van een milieumanagement applicatie: de Milieubarometer. Deze applicatie, ontwikkeld door Stichting Stimular, helpt inzicht te geven in onze CO2-voetafdruk en milieu-impact en stelt ons in staat om dit continu te meten, afgestemd op onze doelen en maatregelen. Daarmee leggen wij een goede en gedegen basis voor het realiseren van onze milieudroom.

Integraal managementsysteem

We maken natuurlijk graag gebruik van wat er al is en dus kan de NEN norm Milieumanagement ISO 14001 niet ontbreken. In 2025 komt hier een aanvulling op. Integraal werken staat hierbij centraal. Dus niet een apart managementsysteem voor milieu maken, maar direct aanhaken in ons managementsysteem dat we overal voor gebruiken: Infozorg’s continue optimalisatie, ICO. Al langere tijd functionerend als ons managementsysteem voor onze informatiebeveiliging en informatiehuishouding. Dat is nog eens sprongen maken.

In de eerste plaats gaan wij deze norm 14001 geheel integreren in onze algemene werkwijzen, in ons dagelijks bestaan. Dat is een mooi streven: klein beginnen, maar wel direct bouwen op een goed en bewezen fundament.

Samen werken aan duurzame zorg, doe jij mee?

Onze doelstellingen staan niet op zichzelf. We koppelen onze doelstellingen aan verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de - voor ons - relevante thema’s van de Green Deal Zorg 3.0, die wij inmiddels hebben ondertekend. Ook houden we alle relevante wet- en regelgeving in de gaten.

Dit doen wij uiteraard graag samen met onze klanten, leveranciers en partners. Zijn jullie ook al bezig met een klimaatneutraalplan? Is dit al jaren geïntegreerd?

We horen het graag zodat we samen met jullie kunnen werken aan duurzame zorg!

17 oktober 2023