Samen werken aan kwaliteit van bestaan


Een mooie titel voor een goed aangepast hulpmiddel, het generiek kompas. Dit nieuwe kompas is eind 2023 opgeleverd en toepasbaar voor organisaties die zorg leveren thuis, in de wijk en in het verpleeghuis. Het prikkelt tot nadenken: wat kan dit voor jouw zorgorganisatie betekenen?

Doel van het kompas is om richting te geven aan een andere manier van kijken, vormgeven en organiseren van kwaliteit van zorg. Concrete handvatten bieden de vijf bouwstenen die in het kompas genoemd worden. Wij kunnen jou met in ieder geval drie van de vijf bouwstenen uit het kompas helpen: het werk organiseren, leren en ontwikkelen en inzicht in kwaliteit.

Het werk organiseren

Organiseren betekent samen werken en samenwerken. Begin vooral eenvoudig: houd je huidige situatie tegen het licht. Past je zorgvisie nog? Welke knelpunten en verbetermogelijkheden hebben jullie al in beeld? En ja, kijk ook naar je zorgplan methodiek(en). Passen deze nog bij de visie en doelen die je hebt? En als je die wilt veranderen, heb je dan een beeld van wat dit betekent voor het gebruik van je elektronische cliënt dossier (ECD)? Best een klus. Weet daarom dat wij je hierbij kunnen helpen. Wij zetten onze praktische kennis en ervaring in om samen met jou naar jullie huidige situatie te kijken.

Wij plaatsen jullie gewenste situatie o.a. tegen het licht van jullie huidige en potentiële alternatieve zorgplanmethodiek(en). Hierbij geven we direct een doorkijkje in de gevolgen voor jullie ECD en werkwijzen. Daarmee maken we inzichtelijk welke zorgplanmethodiek(en) voor jouw organisatie het meest passend is/zijn.

Wat we hierbij zeker meenemen is het beantwoorden van de vragen:

  • Kies je voor 1 zorgplanmethodiek, voor alle zorgvormen?
  • Of kies je voor meerdere zorgplanmethodieken, waarbij de medewerker per zorgvorm het beste ondersteund wordt in dit proces?

We geloven niet in een oplossing die per definitie voor iedereen werkt. Jouw context is essentieel in de beantwoording van deze vragen, veel factoren spelen hierbij een rol.

Wij hebben ervaring met allerlei zorgplanmethodieken, zoals het vier domeinen zorgleefplan (evt. met aandachtsgebied voor welzijn), de acht domeinen van Schalock, Leefplezier, Mikzo (Kompas), Positieve Gezondheid, SAMP-C, Triple-C, Zelfredzaamheidsmatrix, RAI, Omaha System etcetera. Ook onze ervaring van hoe je kunt werken, hoe je werkwijzen en werkprocessen inricht zit in onze rugzak. Daarin is ook onze kennis van informatievoorziening verwerkt: hoe stromen gegevens door je ECD-applicatie en door het hele applicatielandschap? Hoe heb en houd je regie op de gegevens en zorg je dat iedereen - cliënten, naasten en professionals - makkelijk die informatie krijgt die zij nodig hebben? We nemen vanzelfsprekend hierin de digitale hulpmiddelen en daarmee ook hybride zorg mee.

Zo komen we samen tot een integrale organisatie van je werk, waarin zorgvormen, zorgplanmethodieken, ECD en gegevensvastleggingen samenkomen en samenwerken: Samen werken aan kwaliteit van bestaan.

Leren en ontwikkelen

Hoe wij dit doen en meenemen in ons werk lees je hier op onze site.

Inzicht in kwaliteit

Het beeld en de eisen die jullie stellen aan kwaliteit kunnen wij helpen bereiken, door mee te helpen analyseren welke gegevens je echt nodig hebt en hoe deze eenvoudig vanuit het primaire proces vastgelegd kunnen worden. Daarna helpen wij de gegevens op gebruikersvriendelijke manier weer beschikbaar te stellen, daar waar het nodig is (lees hier hoe wij dat kunnen doen). De juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plaats. Dit nemen we direct mee in het organiseren van jouw werk.

Kwaliteit van bestaan

We helpen hierbij graag, we geloven in samenwerken: samen komen we verder.

28 februari 2024