Alles is verandering


Elk jaar in december vieren wij Sinterklaas met vlak daarna Kerst en Oud & Nieuw. Een terugkerende zekerheid die wij Infozorgers koesteren. Een maand ook waarin je vooruitkijkt en daarom ook even terugblikt. Ieder vanuit zijn eigen ervaringen, wensen, dromen en gedachten. Hier delen wij die van ons.

Alles is verandering

Tegenover de relatieve zekerheid van feestdagen staat een toenemende onzekerheid: de druk van continu in beweging zijn. Telkens weer anticiperen op veranderingen. Andere eisen, wetten, ontwikkelingen, technologieën, toenemende samenhang der dingen en daarmee ook een stijging van complexiteit. Het wordt wel vaker gezegd, deze tijd kenmerkt zich door één constante: de verandering. Alles is verandering.

Verandering en vernieuwing. Oude aanpakken gaan wat schuren. Mensen willen best anders, maar ja, willen, kunnen en doen hè? Da’s toch anders. Denken en doen ook. Vandaag of toch morgen? Zal ik wel, of toch nog even niet? Voornemen voor vandaag of toch voor het nieuwe jaar?

Ook wij zoeken elke dag weer en proberen uit. Hoe vinden wij onze weg door alle hectiek van alsmaar weer anders? Wij zoeken onze oplossing in een combinatie van grip & regie, rust & focus, doel & middel, zelf & organiserend, tijd & momentum.

Met legoblokken slim veranderen

Door deze onderdelen slim met elkaar te verbinden en samen te brengen in onze dagelijkse manier van werken bouwen wij voort aan onze kennis en dus ook aan legoblokken, onze bouwstenen om klanten nog beter te helpen. Daar waar LEGO met 6 legoblokken meer dan 915 miljoen mogelijkheden kan creëren, streven wij naar een situatie waarin wij met onze legoblokken veel van jouw wensen kunnen vervullen. In minder tijd, met meer snelheid en grotere toegevoegde waarde. En net als LEGO zijn wij ervan overtuigd dat het gebruik van onze legoblokken jouw creativiteit, lerend vermogen en samenwerkende houding versterkt. Net als die van ons. Waardoor wij samen met jou in 2020 nog beter in staat zijn sneller en zonder fouten te veranderen.

Grip en regie

Een organisatie die constant in beweging is vereist een informatiehuishouding die meebeweegt, sterker nog: die eerder beweegt. Die niet omvalt bij een zuchtje wind, maar als een atomium meebeweegt en tegelijkertijd stevig in de grond staat. Zo hebben wij continu grip en regie op alle veranderingen. Hebben wij focus op wat we kunnen beïnvloeden en laten we gaan waar wij toch geen vat op kunnen krijgen. Zijn wij buitengewoon scherp op wat ons doel is en welke middelen wij hiertoe inzetten. Zeer alert op de hiërarchie van doelen. Met een immer wakend oog, opdat middelen geen doel worden. Rekening houdend met de alles-met-alles samenhangende complexiteit. Die doorgronden en moeilijke dingen dan weer makkelijk maken. Zo eenvoudig als het atomium, waarbij elke bol haar eigen werkelijkheid en details kent. Die je pas doorgrondt als je er binnenstapt. Waarna je oog valt op haar eigen innerlijk organiserend vermogen. Want zoals vaak zie je de schoonheid pas als je voor de details openstaat. En dat kost tijd, die moet je eraan besteden en die moet je ervoor nemen. Om af te wachten, om te voelen, tot het momentum daar is.

Harmonie en balans

Zo willen wij het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar ingaan. In harmonie, in balans, los en vast, flexibel en koersvast, duidelijk, warm en menselijk.

In evenwicht zoeken naar continue optimalisatie

Wij wensen jou hele fijne feestdagen en een heel harmonieus 2020!

Dank voor jouw vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking.