Dossier - FB Ons


Deze dag gaat helemaal over het dossier van de cliënt. Wat biedt Ons daarin, wat kunt u zelf bepalen en inrichten, hoe regelt u samenwerken met collega's, en dossier delen met cliënten en hun naasten. We behandelen dus de functionaliteiten en inrichtingsaspecten van het cliëntendossier Ons. Zo komt aan de orde het beheer van profielvragenlijsten, het zorgplan, de cliënt agenda, episodes en het evalueren en rapporteren in Ons. Ook staan we stil bij de kwaliteitsmonitor, CarenZorgt en het persoonlijk cliëntverhaal.

Onderwerpen

 1. Vragenlijsten
 2. Zorgplannen
 3. Documenten
 4. Rapporteren
 5. Evalueren via de kwaliteitsmonitor
 6. Deskundigheden
 7. Ons Agenda en cliëntagenda
 8. Klinimetrie
 9. Episodes en vrijheidsbeperkende maatregelen
 10. CarenZorgt
 11. Persoonlijk cliëntverhaal

Duur

Eén dag, van 9:00 - 16:00 uur.

Waar?

Normaal gesproken geldt het onderstaande. Vanwege Corona vinden alle trainingen online plaats.

Ons kantoor, zie adres.

Wanneer?

 • Dinsdag 22 februari 2022

Kosten & aantal

Kosten: € 310,- per deelnemer (excl. 21% BTW)
Aantal deelnemers: 4 tot 6


Algemeen overzicht FB trainingen Ons

Inschrijven

U kunt zicht hier inschrijven voor de training Dossier - FB Ons

Heeft u nog vragen? Stel ze hier