Dossier - FB Ons


Deze dag gaat helemaal over het dossier van de cliënt. Welke mogelijkheden biedt Ons daarin, wat kun je zelf bepalen en inrichten, hoe regel je samenwerken met collega's en het delen van het dossier met cliënten en hun naasten?

We behandelen de functionaliteiten en inrichtingsaspecten van het dossier Ons. Zo komt het beheer van vragenlijsten en klinimetrie, het plan, de cliënt/medewerker agenda, episodes en het evalueren dan wel rapporteren in Ons aan de orde. Ook staan we stil bij de kwaliteitsmonitor, Caren en het persoonlijk cliëntverhaal.

Onderwerpen

 1. Vragenlijsten
 2. Klinimetrie
 3. Plannen
 4. Documenten
 5. Rapporteren
 6. Evalueren via de kwaliteitsmonitor
 7. Deskundigheden
 8. Ons Agenda en cliëntagenda
 9. Episodes en onvrijwillige zorg
 10. Caren, inclusief het persoonlijk cliëntverhaal

Duur

Eén dag, van 9:00 - 16:00 uur.

Waar?

Ons kantoor, zie adres.

Wanneer?

 • Dinsdag 4 juni 2024
 • Dinsdag 24 september 2024
 • Dinsdag 26 november 2024

Kosten & aantal

Kosten: € 325,- per deelnemer (excl. 21% BTW)
Aantal deelnemers: 4 tot 6


Algemeen overzicht FB trainingen Ons

Inschrijven

Je kunt je hier inschrijven voor de training Dossier - FB Ons

Heb je nog vragen? Stel ze hier