Standaard trainingen FB Ons


Onze standaard trainingen functioneel (applicatie) beheer Ons (FB Ons) bieden wij als losse trainingsonderdelen aan. Er is natuurlijk samenhang tussen deze onderdelen. En daarom kunt u zich ook voor alle onderdelen tegelijk aanmelden, zodat u één integrale training volgt.

Bent u geïnteresseerd in specifieke (maatwerk) trainingen? Neem dan contact met ons op.

Hier treft u een algemeen overzicht van onze standaard trainingen FB Ons aan. Per training kunt u doorklikken voor meer details.

Wij houden onze trainingsgroepen bewust heel klein, zodat wij alle deelnemers voldoende individuele aandacht kunnen geven. Ook kunnen wij dan beter ingaan op uw eigen voorbeelden en vragen.

De eerstvolgende trainingen met vrije plaatsen vinden plaats op:

  • Dinsdag 12 en 19 maart 2024 : Basistraining
  • Dinsdag 26 maart 2024: Plannen & Roosteren
  • Dinsdag 2 april 2024: Dossier
  • Dinsdag 9 april 2024: Autorisatie

Basistraining - FB Ons

Deze training gaat over de basis van de applicatie Ons en functioneel beheren hiervan. Tevens staan wij stil bij het administratieve bedrijfsproces en de inrichting van Ons die hierbij hoort: van registratie tot facturatie.

Tijdens deze dagen gaan we de diepte in rond de functionaliteiten en inrichtingsaspecten van het cliënt proces in Ons en de bijbehorende administratie. We bespreken verschillende financiële stromen en methoden van registratie. Op de tweede dag gaan we verder in op de processen: registreren, controleren, fiatteren, factureren en declareren van de geleverde zorg.

Daarnaast behandelen we deze dagen de basiskennis van het functioneel applicatiebeheer. We nemen bijvoorbeeld door welke rol u als functioneel (applicatie) beheerder Ons vervult. Hierbij gaan we ook in op het applicatielandschap (en dus koppelingen) die uw organisatie heeft met Ons. Ook komt ketenzorg aan de orde.

Zie Basistraining - FB Ons voor meer details en inschrijving.

Plannen & Roosteren - FB Ons

Deze dag staat volledig in het teken van het medewerkersproces in Ons. We bespreken het proces van in dienst treden tot en met de salarisverwerking en gaan in op de functionaliteiten en inrichtingsaspecten van o.a. Plannen & Roosteren. Hierbij is de samenhang tussen het roosteren en de uiteindelijke tijdregistratie een belangrijk onderwerp.

We behandelen zowel het functioneel beheer rond het opstellen van een cliëntenplanning als het roosteren van medewerkers. Daar waar we kijken naar het roosteren van medewerkers bespreken we ook de mogelijkheden tot zelfroosteren en flexroosteren in Ons.

Zie Plannen & Roosteren - FB Ons voor meer details en inschrijving.

Dossier - FB Ons

Deze dag gaat helemaal over het dossier van de cliënt. Wat biedt Ons daarin, wat kunt u zelf bepalen en inrichten, hoe regelt u samenwerken met collega's en dossier delen met cliënten en hun naasten. We behandelen dus de functionaliteiten en inrichtingsaspecten van het cliëntendossier Ons. Zo komt aan de orde het beheer van profielvragenlijsten, het zorgplan, de cliënt agenda, episodes en het evalueren en rapporteren in Ons. Ook staan we stil bij de kwaliteitsmonitor, CarenZorgt en het persoonlijk cliëntverhaal.

Zie Dossier - FB Ons voor meer details en inschrijving.

Autorisatie - FB Ons

De rechten van medewerkers in het ECD staan deze dag in het middelpunt. We behandelen Ons Autorisatie met bijbehorende  functionaliteiten en bijbehorende overwegingen en keuzes. We bespreken alle inrichtingsmogelijkheden, het opzetten van een autorisatiematrix en de samenhang met tijdregistratie. Aan het eind van de dag gaat u naar huis met een concrete aanpak om Ons Autorisatie te implementeren. Waar nodig ook voorzien van (een aanzet tot) een nieuwe autorisatiematrix.

Zie Autorisatie - FB Ons voor meer details en inschrijving.

Integrale standaardtraining FB Ons

Wij bieden ook de mogelijkheid om alle onderdelen integraal te volgen. Wilt u dit, dan kunt u zich aanmelden voor onze standaardtraining FB Ons, zie rechterkolom. De kosten voor het volgen van deze gehele training zijn € 1.465,- per deelnemer (excl. 21% BTW).

Inschrijven of meer informatie

U kunt zich via het groene blok rechts inschrijven voor alle onderdelen van de standaardtraining. Inschrijven per onderdeel kan vanaf de pagina met de details van het betreffende onderdeel.

Wilt u graag meer weten?  Stel ons dan uw vraag. Gebruik hiervoor de link in het paarse blok rechts of bel ons gerust. We spreken graag alle mogelijkheden door. Wij bieden ook maatwerkopties en andere trainingen die niet op de site staan.


Inschrijven FB trainingen Ons

  • Inschrijven kan tot een week voor de trainingsdatum
  • Op het moment dat de inschrijving is gesloten ontvangt u van ons aanvullende informatie en de factuur voor de verschuldigde kosten
  • Als de training onverhoopt niet doorgaat, laten wij u dit zo snel mogelijk na sluitingsdatum weten, wij stellen dan direct een andere datum voor

Inschrijven

U kunt u hier inschrijven voor alle onderdelen van de standaardtraining.