Gegevensuitwisseling: lust of last?


Gegevensuitwisseling. De één ziet de voordelen en ontelbare mogelijkheden. Een ander krijgt er pijn in de buik van: moet dit nu echt? Feit is: we kunnen er niet om heen, ook zorgorganisaties niet.

Of we het nu willen of niet, de veelheid data die wij met elkaar uitwisselen, zowel in het consumenten domein, als in het zakelijk domein, stijgt hand over hand. En gelukkig maar, we willen de cliënt en de medewerker toch zo min mogelijk belasten met het (onnodig) vastleggen van gegevens?! En dus willen wij - meesters in informatiekunde - gegevensuitwisseling zo eenvoudig mogelijk maken en onze klanten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Wij doorgronden daarom de informatiestandaarden tot in het kleinste detail (zie Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg). We puzzelen en proberen uit. Net zo lang tot wij heel praktisch toepasbare legoblokken hebben, die zorgorganisaties direct kunnen inzetten en gebruiken. Best handig en heel praktisch, vind je ook niet?

Wat zijn legoblokken?

Je kunt onze legoblokken zien als een kompas met routekaart. Jij bewandelt de weg en gaat dus steeds meer gegevens uitwisselen. Wij geven je daarbij een kompas en een eenvoudige kaart. Beiden helpen je naar het juiste (eind)punt. Onze legoblokken bestaan uit een stuk heldere uitleg (de kaart) met daarbij hulpmiddelen om te gebruiken bij het op weg gaan. En kom je er toch niet helemaal uit? Roep dan de gids op: stel ons je vragen, wij helpen je direct verder. Misschien alleen even de richting wijzend, of anders meelopend tot het einde.

Informatiestandaarden?

Wat zijn informatiestandaarden nu eigenlijk en waar hebben wij die voor nodig? In een informatiestandaard worden door betrokken partijen afspraken vastgelegd die van belang zijn om het daadwerkelijk delen en uitwisselen van informatie (gegevens) mogelijk te maken. Binnen en tussen organisaties en applicaties, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Door informatiestandaarden zoveel mogelijk te baseren op generieke componenten leiden ze niet tot op zichzelf staande oplossingen, maar ontstaat de noodzakelijke samenhang om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Zo kan iedereen met iedereen gegevens uitwisselen als je de standaarden toepast. Niet altijd makkelijk, maar wel zeer zinvol.

Wat is PGO?

PGO staat voor persoonlijke gezondheidsomgeving (zie hier de link naar de site van PGO alliantie) en is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. De voordelen van een PGO voor cliënten en patiënten zijn legio, lees daarover op de gelinkte site.

Om een PGO toe te kunnen passen hebben wij de informatiestandaarden van MedMij nodig. Alleen daarmee kunnen wij gegevens vanuit de zorgapplicaties van zorgorganisaties uitwisselen met PGO’s.

Wat is eOverdracht?

Ook eOverdracht is een informatiestandaard. Ondanks dat gegevens steeds meer digitaal worden vastgelegd kunnen verpleegkundigen en verzorgenden nog onvoldoende gebruikmaken van de voordelen van digitale vastlegging. Denk aan hergebruiken van gegevens, efficiënt uitwisselen en minder registratielast. De informatiestandaarden van eOverdracht helpen dit doel te realiseren.

De bedoeling van eOverdracht is: verpleegkundigen dragen gegevens te allen tijde digitaal, gestructureerd, beveiligd en met toestemming van de cliënt over aan de verpleegkundige die de zorg overneemt.

Beste Regio

Naast dat wij bruikbare legoblokken maken en beschikbaar stellen, hebben wij ook voorbeelden en goede praktijken uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn verwerkt in onze voorbeeldorganisatie Beste Zorg, zodat je ook ziet hoe legoblokken worden toegepast.

Daar zorgorganisaties meer en meer in regionaal verband werken, waar het toepassen van informatiestandaarden ‘een moetje’ is, hebben wij nu ook een voorbeeld regio gemaakt die wij Beste Regio hebben genoemd.

Wij denken hiermee weer een stap gezet te hebben om moeilijke dingen makkelijk(er) te maken. Omdat we de informatiestandaarden gedetailleerd doorgronden kunnen wij het toepassen voor jou zo eenvoudig mogelijk maken. Onze voorbeeld organisatie en regio staan in Saar, onze hulp in de informatiehuishouding. Kijk er eens rond, Saar kan je vast helpen. Blijkt dat toch nog niet zo te zijn? Bel of mail ons gerust, wij helpen je graag verder!

Heb je geen toegang tot Saar? Vraag die dan bij ons aan.

22 september 2021


Informatiehuishouding

Saar helpt met grip en regie, ook in een regio!

Informatiehuishouding op orde

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Aan- of afmelden voor onze maandbrief doet u hier