Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg


Ken je dat gevoel, dat je regelmatig allerlei vragen op je afgevuurd krijgt, die je, liefst morgen, moet beantwoorden en die ogenschijnlijk ongrijpbaar en irritant zijn? Omdat je niet weet dat ze op je afkomen. Of omdat je verrast bent door de inhoud van de vraag, die is heel anders dan eerdere vragen. Wel, dit probleem wil VWS met het programma KIK-V, uitgevoerd door Zorginstituut Nederland helpen voorkomen. En wij helpen hen daar heel graag bij.

KIK-V?

De introductie op de site van KIK-V luidt:

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten.

Het ziet er naar uit dat KIK-V de komende jaren mogelijk voor meerdere branches in de zorg zal worden opgetuigd en ingericht. En dat betekent dat KIK-V voor nog veel meer zorgorganisaties interessant wordt.

KIK-V is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Waarom wij graag helpen?

Als informatiekundigen pur sang staan wij voor het continu verbeteren van de informatie-uitwisseling binnen zorgorganisaties. En de principes waar KIK-V zich op baseert dragen daar sterk aan bij en spreken ons daarom ook zo aan. Deze principes hebben onder meer betrekking op:

  • definities van gegevens (KIK-V ontologie)
  • momenten van uitwisseling van gegevens en informatie
  • de wijze waarop gegevens en informatie technisch worden uitgewisseld
  • afspraken over beheer, doorontwikkeling en besturing van de afsprakenset

Daarbij baseert KIK-V zich bij het beschikbaar stellen van gegevens op het FAIR-dataprincipe. FAIR staat voor findable (vindbaar), accessible (toegankelijk), interoperable (uitwisselbaar) en reusable (herbruikbaar). Zie hier een toelichting in Wiki.

Daar wij in elke opdracht en elk abonnement ook werken aan het continu verbeteren van de informatiehuishouding van onze klanten, past het helpen bij het uitdragen en implementeren van KIK-V helemaal in onze dienstverlening. Vanzelfsprekend hebben wij KIK-V ook verwerkt in Saar, waardoor hetgeen beschikbaar is vanuit het programma door ons in Saar is uitgewerkt en voor jullie klaar staat. Daarnaast hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opleveren van een aantal concrete hulpmiddelen, die wij graag inzetten ter ondersteuning. Zodoende kunnen we samen een vliegende start maken.

Start nu

Er is altijd wel een reden om nog niet fundamenteel naar gegevensvastlegging en -uitwisseling te kijken. Maar elke dag dat je langer wacht moet je in de toekomst meer herstellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we samen nu al de eerste voorbereidingen treffen voor KIK-V, jij in het eerste kwartaal van 2022 al direct tijdwinst kunt behalen. Bedenk wat je daarmee allemaal nog kunt doen, ook na het eerste kwartaal.

Neem je contact met ons op om erover door te praten? Wij ontvangen je graag online!

16 december 2021


Informatiehuishouding

Saar helpt met grip en regie!

Informatiehuishouding op orde

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Aan- of afmelden voor onze maandbrief doet u hier