Universeel Service Management (USM)


Vrijheid in gebondenheid. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar niets is minder waar. Wanneer gebondenheid bestaat uit een ijzersterk fundament gebaseerd op bouwstenen, dan geeft dit fundament enorme vrijheid. Toegepast op dienstverlening zorgt dit ervoor dat iedereen die in de dienstverlening een rol speelt zichzelf heel zelfstandig in vrijheid kan richten op wat essentieel is. Je wordt dan niet afgeleid door bijzaken. Zo ontstaat focus op en vrijheid voor creativiteit. Focus op de (service)inhoud, op dat waar het werkelijk om gaat. Daarom omarmen wij de USM-methode.

USM is een architectuur

USM is een methode en architectuur voor dienstverlening. USM sluit geheel aan op onze visie op functioneel beheren en het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding. USM gebruiken wij daarom in ons dagelijks werk, zowel voor onze interne bedrijfsvoering als in de dienstverlening aan onze klanten. Daardoor zijn wij in staat effectiever en efficiënter te werken, waardoor wij meer toegevoegde waarde creëren. Voor onszelf en voor jou als klant. Je krijgt daardoor meer waar voor jouw geld, dat garanderen wij.

Een stevig fundament

Wanneer een gebouw een stevig fundament heeft is het bestand tegen meer dan een stootje. Het gebouw laat zich niet makkelijk omblazen. Je kent vast het sprookje van de 3 biggetjes nog wel, en herinner je je welk huis het langst bleef staan?
Wanneer zo’n fundament gebaseerd is op bouwblokken, zoals USM, zet je deze in als handvatten om continu zelf mee verder te bouwen. Je kunt dan als organisatie elke nodige verandering snel en flexibel realiseren. Een architectuur schotelt je geen kunstjes voor, maar geeft je handvatten om zelf elk avontuur aan te gaan. Want dat is wat organiseren en functioneel beheren ook is: continu verbeteren en verder bouwen op een stevig fundament.

Constante kwaliteit: principes en standaardisatie

In de USM-bouwstenen hebben wij een basis gevonden die naadloos aansluit op ons gedachtegoed over functioneel beheren en informatiemanagement. Mede vanuit de USM-principes hebben wij onze zienswijze over het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding bepaald. Zo zien wij dat door het toepassen van die principes gecombineerd met standaardisatie de voorspelbaarheid van prestaties wordt geborgd. En dat is toch essentieel voor elke vorm van dienstverlening? Alleen door zo te werken kan je constante kwaliteit garanderen. En dat hebben wij heel hard nodig als informatiseerders. Wij moeten kunnen garanderen dat de kwaliteit van gegevens(stromen) en van verwerkende applicaties betrouwbaar en op het afgesproken niveau is. En als wij dan die ingewikkeld ogende informatiseringsprocessen vereenvoudigen en soepel laten verlopen, worden we dan niet allemaal blij? Gebruikers en informatiseerders? Die uitdaging gaan wij met veel plezier elke dag weer aan. Doe je met ons mee? Help je mee om praktische legoblokken te bouwen en te gebruiken, zodat we samen onze (praktische) kennis en kunde steeds verder verbeteren?

Het wiel niet steeds opnieuw uitvinden

Als je eenmaal iets goed hebt uitgedacht, dan kost het uitvoeren daarvan steeds minder inspanning. En dat streven we na. Effectief werken: met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk realiseren. Daar gaan wij van glimlachen, jij ook? Dat wat standaard is automatiseren wij zoveel mogelijk, voor onszelf maar ook voor u. Wij hergebruiken wat we al hebben, stellen dat aan jou beschikbaar en verbeteren dit continu en structureel. En ja, dat betekent dus zeker niet iedere keer weer het wiel opnieuw uitvinden, wel dat wiel verbeteren. En dat doen wij door ook Saar in te zetten, gebaseerd op onze aanpak voor het op orde brengen en houden van jouw informatiehuishouding.

De klant bepaalt de kwaliteit

Of de klant nu intern of extern is, de klant bepaalt de kwaliteit van een dienst. Het gaat immers om de ervaring en gevoelens van de klant bij die service. Wil je optimaal voldoen aan de behoefte van de klant dan zal je deze behoefte telkens moeten kennen. Je zult daarbij als gehele organisatie eenduidig en consistent moeten werken. Je moet met elkaar heel goed weten welke afspraken er zijn gemaakt en hier met de klant, op een structurele basis, afstemming over moeten hebben. Alleen zo kan je de samenwerking goed laten verlopen en breng je beiden de samenwerking op een hoger niveau.
Dit principe vormt ook de basis voor ons handelen en ligt ten grondslag aan elke dienst die wij leveren. En dus willen wij van elke klant weten: wie bent u, wat wil je precies, wat heb je nodig en hoe kunnen wij jou het beste ondersteunen? Hoe kunnen wij het beste met jou samenwerken aan een helder eindresultaat?

Aansprekend? Bel ons!

Wij hopen dat deze werkwijze jou aanspreekt. Als dat zo is, mail of bel je ons dan? Wij praten er heel graag verder met je over. Met heel veel plezier en liefde zetten wij onze informatiseringskennis en -kunde in om jouw dienstverlening op het gebied van informatisering te helpen verbeteren. Wij delen heel graag onze kennis, net zoals Stichting SURVUZ dit doet met de USM-methode.


Ben je geïnteresseerd?

Leuk om kennis te maken en met elkaar hier verder over te praten? Laat dan hier jouw bericht achter, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

De USM-methode

Meer over de USM-methode vind je op deze site van Stichting SURVUZ. Veel uitleg en handvatten worden daar beschikbaar gesteld.

Toelichting op USM binnen onze organisatie

Een presentatie voor geïnteresseerden in USM. Een toelichting op hoe wij dit hebben aangepakt, waar je tegen aan kan lopen en waar je rekening mee kan houden. Presentatie gehouden tijdens USM bijeenkomst in juni 2021.