Informatiehuishouding & Saar


Om een organisatie goed, effectief en snel te kunnen sturen, moet je op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Om dat voor elkaar te krijgen is een goed lopende en ingerichte informatiehuishuishouding nodig. Saar helpt hierbij. Door u zowel onze kennis als ons gereedschap via Saar aan te bieden. Goed gereedschap is het halve werk.

Vliegende start

Al onze kennis en kunde op het gebied van onder meer informatiehuishouding en functioneel beheer hebben wij gebundeld in Saar. Zo kunt u zelf direct aan de slag, ook al bent u (nog) geen specialist in dit vakgebied. In het bos van aan elkaar gekoppelde applicaties laat Saar u weer de bomen en dus de applicaties en uw gegevens zien.

Onderdelen huishouding

De informatiehuishouding bevat in ieder geval de volgende onderdelen die je goed moet organiseren, beheren en koesteren: bedrijfsprocessen, gegevens, applicaties en mensen.

Door bedrijfsprocessen en applicaties effectief in
te richten hoef je gegevens maar één keer in te voeren: vastlegging aan de bron. Door goede verbindingen (koppelingen) tussen applicaties stromen gegevens eenvoudig en goed door alle applicaties heen. Zo zijn ze tijdig en juist op de gewenste plaats. En even zo essentieel: duidelijk hebben welke mensen welke rollen in de huishouding vervullen. Zo is het goed te weten wie van welk onderdeel eigenaar en wie beheerder is.

Saar maakt het inventariseren van wat je in huis hebt en onderdeel is van de informatiehuishouding makkelijker. Saar geeft snel inzicht, zoals:

  • Welke bedrijfsprocessen kent de organisatie?
  • Welke applicaties worden gebruikt in welke bedrijfsprocessen?
  • Welke gegevens legt de organisatie over welke objecten vast?
  • Welke koppelingen zijn in gebruik?

Per onderdeel kunnen gegevens globaal en gedetailleerd vastgelegd worden, hoe jij dat doet bepaal je zelf. Wel kunnen wij, als makers van Saar, je natuurlijk voorzien van onze goede praktijken en onze voorbeeld uitwerkingen - onze legoblokken. Die vind je terug in de bibliotheek van Saar. Onze Saar bibliotheek is altijd open. Zo vind je daar bijna alle applicaties uit de zorg, inclusief uitgewerkte koppelingen. Ook allerlei gegevenssets zijn door ons uitgewerkt, waarbij wij rekening hebben gehouden met wat vanuit wet- en regelgeving moet.

Atomium

De informatiehuishouding zien wij als een samenhang tussen alle onderdelen, gepresenteerd als een atomium. Saar maakt deze samenhang, en dus de verbindingen en relaties, duidelijk en inzichtelijk. Zo overzie je snel waar je rekening mee moet houden als er iets in de huishouding moet veranderen.

En veranderingen zijn er, elke dag weer. Nieuwe versies van software komen vaak maandelijks en soms wekelijks uit. Door de samenhang van applicaties moet je met veel factoren rekening houden. Ook de samenhang tussen deze onderdelen moet continu bewaakt, beheerd en bijgesteld worden. Saar helpt hierbij. Niet alleen ICT weet hoe de samenhang in elkaar steekt, ook gebruikers zien duidelijk de structuur, waardoor er een breder begrip ontstaat in de gehele organisatie. Saar maakt informatisering transparant en helpt deze te verduidelijken.

Kennis en legoblokken

Wij, professionele functioneel beheerders en informatiemanagers, verwerken onze kennis in Saar. Aangevuld met uitleg en tips. Daarmee beschik je snel over de laatste stand van zaken, kun je leunen op extra capaciteit en kennis, hoef je niet alles alleen te doen. Saar weet hoe de applicaties zijn ingericht en gekoppeld. Wil je meer hulp? Bel ons, dan helpen wij praktisch en direct, gebruikmakend van alles wat in Saar staat.

Saar groeit met een organisatie mee. Of je nu onervaren bent of juist specialist op het gebied van functioneel beheren, Saar is een praktische hulp. Samen met andere gebruikers van Saar zorgen wij ook voor levendige discussies die bruikbare resultaten en hulpmiddelen opleveren. Die delen wij met elkaar, in workshops en in de Saar bibliotheek.

Normen en raamwerken

In- en extern worden er in toenemende mate eisen gesteld aan de informatiehuishouding, zeker ook op het gebied van informatiebeveiliging. Hiervoor zijn allerlei normen opgesteld, denk aan de NEN en ISO normen, of aan de eisen van de AVG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Saar helpt met het inzichtelijk maken van waar jij ten opzichte van zo’n norm of eis staat. Saar maakt een dwarsdoorsnede van jouw informatiehuishouding, en fungeert dan als een meetlat voor een specifieke norm.

Saar abonnementen

Ons Saar abonnement kent de volgende varianten:

  1. Saar brons: ben je al onze klant dan heb je leesrechten, inclusief bibliotheek
  2. Saar zilver: zelf in Saar werken met ondersteuning van ons
  3. Saar goud: zelf in Saar werken inclusief abonnement functioneel beheer, zodat wij samen jouw informatiehuishouding op orde maken en houden

Verbeter de informatiehuishouding: meer geld en tijd voor zorg

Privacyverklaring voor onze klanten & Gebruikersvoorwaarden Saar


Meer weten over hoe Saar u kan helpen?

Inloggen doet u hier

Saar login werkt nadat u een uitnodiging heeft ontvangen.